Đăng ký quảng cáo trên mạng thông tin máy tính

Cập nhật lúc: 13:19:04 - 20/08/2015

Đăng ký quảng cáo trên mạng thông tin máy tính

Thủ tục   Đăng ký quảng cáo trên mạng thông tin máy tính
- Trình tự thực hiện:
- Trước khi thực hiện quảng cáo trên mạng thông tin máy tính, tổ chức, cá nhân phải gửi hồ sơ đăng ký quảng cáo đến Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Tổ chức, cá nhân muốn bổ sung, thay đổi nội dung quảng cáo đã đăng ký, phải thực hiện thủ tục đăng ký lại gửi đến Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử.
- Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thẩm định hồ sơ và xem xét cấp đăng ký.
- Sau khi nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử cấp cho người thực hiện quảng cáo Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo trong vòng 05 ngày thụ lý hồ sơ.
Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo, nếu Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử không có văn bản thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung quảng cáo thì tổ chức, cá nhân chỉ được thực hiện quảng cáo theo nội dung đăng ký. Trường hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì tổ chức, cá nhân chỉ được thực hiện quảng cáo sau khi đã hoàn tất việc sửa đổi, bổ dung nội dung quảng cáo theo yêu cầu của Cục.
- Cách thức thực hiện; 
- Nộp trực tiếp: Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
- Qua hệ thống bưu chính
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Mẫu đăng ký thực hiện quảng cáo trên mạng thông tin máy tính.
- Đĩa hoặc các vật dụng tương tự có chứa sản phẩm quảng cáo.
Số lượng hồ sơ: 02 bộ
- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo
- Lệ phí (nếu có): Không
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Mẫu đăng ký thực hiện quảng cáo trên mạng thông tin máy tính.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Thông tư liên tịch số 85/2008/TTLT-BVHTTDL-BTTTT ngày 18/12/2008 của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và Bộ Thông tin và Tryền thông.


Tin liên quan
Video nổi bật
Logos
Logos
Lo go
logo
logo
lo go