Sửa đổi, bổ sung giấy phép chuyên trang của báo chí điện tử

Cập nhật lúc: 12:47:36 - 20/08/2015

Sửa đổi, bổ sung giấy phép chuyên trang của báo chí điện tử

Thủ tục   Sửa đổi, bổ sung giấy phép chuyên trang của báo chí điện tử
- Trình tự thực hiện:
- Khi thay đổi một trong những nội dung ghi trong Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử đã cấp, cơ quan báo chí điện tử phải thực hiện thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép đã cấp. Cơ quan, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông
- Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thẩm định hồ sơ và trình Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, cấp phép sau khi có ý kiến thống nhất của Ban Tuyên giáo Trung ương.
- Cơ quan, tổ chức nhận được phản hồi về việc cấp phép trong khoảng thời gian 10 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định
- Cách thức thực hiện; 
- Trực tiếp tại trụ sở Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Qua hệ thống bưu chính
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Văn bản đề nghị của cơ quan báo chí điện tử nêu rõ nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung;
- Bản sao có chứng thực Giấy phép hoạt động báo chí điện tử, Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử đã được cấp;
- Văn bản của Sở Thông tin và Truyền thông địa phương xác nhận đủ điều kiện hoạt động theo nội dung thay đổi (đối với các cơ quan báo chí thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương).
Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) bản chính
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban Tuyên giáo Trung ương; Sở Thông tin và Truyền thông
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép
- Lệ phí (nếu có): Không
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Không
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Luật báo chí ngày 28/12/1989
Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí
Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 về quản lý cung cấp và sử dụng dịch vụ Interrnet và thông tin điện tử trên Internet.
- Thông tư số 33/2011/TT-BTTTT ngày 1/11/2011 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định chi tiết về việc cấp giấy phép hoạt động báo chí điện tử, giấy phép chuyên trang báo chí điện tử.


Video nổi bật
Logos
Logos
Lo go
logo
logo
lo go