Cơ quan quản lý nhà nước lưu ý các mạng xã hội hoạt động đúng luật

Cập nhật lúc: 12:13:03 - 26/08/2015

Các mạng xã hội được cấp giấy xác nhận cung cấp dịch vụ theo quy định tại Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 và Thông tư số 14/2010/TT-BTTTT ngày 29 tháng 6 năm 2010 phải tiến hành thủ tục cấp phép (cấp mới) nếu muốn tiếp tục hoạt động.

                              tamtay.vn là một trong những MXH có thành viên đông nhất tại Việt Nam

Đây là nội dung chính trong công văn số 604/PTTH&TTĐT do Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Hoàng Vĩnh Bảo ký ngày 11/6/2015 gửi các Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp hoạt động mạng xã hội.

Theo nội dung công văn, Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội có hiệu lực kể từ ngày 3/10/2014. Trong đó, khoản 3 Điều 10 của Thông tư 09/2014/TT-BTTTT quy định: “Các mạng xã hội đã được cấp Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ theo quy định tại Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 và Thông tư số 14/2010/TT-BTTTT ngày 29 tháng 6 năm 2010, nếu tiếp tục hoạt động phải tiến hành thủ tục cấp phép (cấp mới) theo quy định tại Thông tư này trong thời gian 180 ngày kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực". Đến thời điểm tháng 6/2015,thời hạn chuyển tiếp đối với các mạng xã hội hoạt động theo Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ được cấp theo quy định tại Nghị định số 97/2008/NĐ-CP và Thông tư số 14/2010/TT-BTTTT đã hết.

Vì vậy, để hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng mạng xã hội tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các doanh nghiệp đã được cấp Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ mạng xã hội nếu tiếp tục hoạt động phải nghiên cứu kỹ các quy định tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT; khẩn trương thực hiện thủ tục cấp phép thiết lập mạng xã hội (cấp mới) theo quy định tại Thông tư này.

Ngoài ra, Cục cũng đề nghị các Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật đối với các doanh nghiệp hoạt động mạng xã hội trên địa bàn; có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm


Tin liên quan
Về thương mại điện tử
Cập nhật lúc: 12:13:03 - 26/08/2015
Luật Quảng cáo
Cập nhật lúc: 12:13:03 - 26/08/2015
Luật Xuất bản
Cập nhật lúc: 12:13:03 - 26/08/2015
Luật Xử lý vi phạm hành chính
Cập nhật lúc: 12:13:03 - 26/08/2015
Luật Viễn thông
Cập nhật lúc: 12:13:03 - 26/08/2015
Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
Cập nhật lúc: 12:13:03 - 26/08/2015
Luật Thương mại
Cập nhật lúc: 12:13:03 - 26/08/2015
Luật Tần số vô tuyến điện
Cập nhật lúc: 12:13:03 - 26/08/2015
Luật Sở hữu trí tuệ
Cập nhật lúc: 12:13:03 - 26/08/2015
Luật Doanh nghiệp
Cập nhật lúc: 12:13:03 - 26/08/2015
Luật Đầu tư
Cập nhật lúc: 12:13:03 - 26/08/2015
Luật Đấu thầu
Cập nhật lúc: 12:13:03 - 26/08/2015
Luật Công nghệ cao
Cập nhật lúc: 12:13:03 - 26/08/2015
Luật Công nghệ thông tin
Cập nhật lúc: 12:13:03 - 26/08/2015
Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá
Cập nhật lúc: 12:13:03 - 26/08/2015
Video nổi bật
Logos
Logos
Lo go
logo
logo
lo go