Lịch phát sóng kênh TTXVN ngày 29-3-2016

Cập nhật lúc: 09:39:17 - 29/03/2016

               

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH THÔNG TẤN THỨ BA NGÀY 29/03/2016 
STT    Giờ   T/L Tên chương trình Ghi chú
1 6:00:00 0:35:00 Bản tin thời sự   PM
 dung sai  +1p             
2 6:35:00 0:01:00 Trailer: Giải thưởng thông tin đối ngoại 2015  
3 6:36:00 0:04:00 Dự báo thời tiết Sáng + Đệm... PM bản HiTV
5 6:40:00 0:15:00 Nhật trình kinh tế PL tối hôm trước
7 6:55:00 0:05:00 Đệm…  
8 7:00:00 0:28:00 Bản tin thời sự  PL bản 6h
cập nhật nếu có dung sai 0p
9 7:28:00 0:01:00 Quảng cáo: UBATGT - An toàn đường sắt                 Quảng cáo: TVC_NOP THUE DIEN TU  
 
 
10 7:29:00 0:01:00 Dự báo thời tiết trong nước PL bản Vnews nếu còn TL
11 7:30:00 0:15:00 Văn hóa toàn cảnh PL
12 7:45:00 0:15:00 Phim khoa học: Lịch sử vĩ đại: Hành trình thực hiện giấc mơ bay lượn trên không trung – P1 PL
13 8:00:00 0:00:00 Đệm...  
14 8:00:00 0:30:00 Bản tin thời sự  PM dung sai  0p
15 8:30:00 0:03:00 Dự báo thời tiết trong nước + QT  
16 8:33:00 0:25:00 Hồ sơ mật: Người kiến tạo nước Mỹ - P 5 PL
17 8:58:00 0:02:00 Đệm+Trailer: Giải thưởng thông tin đối ngoại 2015  
18 9:00:00 0:30:00 Bản tin thời sự  PL có cập nhật dung sai 0p
19 9:30:00 0:03:00 Dự báo thời tiết trong nước + QT + Đệm PL bản Vnews nếu còn TL
20 9:33:00 0:10:00 Bản tin kinh tế thế giới PL cập nhật
21 9:43:00 0:15:00 Bản tin tiếng Anh  
22 9:58:00 0:02:00 Đệm... PL
23 10:00:00 0:15:00 Bản tin thời sự  PM dung sai  +5p
24 10:15:00 0:05:00 Dự báo thời tiết+ Đệm...  
25 10:20:00 0:15:00 Bản tin tiếng Trung  PL 
26 10:35:00 0:15:00 Chuyên mục Người dân và Chính phủ: Số 127  PL
27 10:50:00 0:05:00 Tuyên truyền số hóa mặt đất: Clip thời điểm tắt Analog và phát sóng mặt đất tại Đà Nẵng và Bắc Quảng Nam  
28 10:55:00 0:03:00 GT CT 11h- 23h  
29 10:58:00 0:02:00   Đệm…    
30 11:00:00 0:30:00 Bản tin thời sự  PM dung sai 0p
31 11:30:00 0:01:00 Quảng cáo: UBATGT - An toàn đường sắt  
 
   
33 11:31:00 0:04:00 Dự báo thời tiết  PL 
34 11:35:00 0:05:00 Thông điệp lịch sử PL
35 11:40:00 0:15:00 Phim khoa học: Những mảnh vụn nguy hiểm trong không gian ( 250) – P2  
36 11:55:00 0:05:00 KHOẢNH KHẮC SỰ KiỆN + Đệm...    
37 12:00:00 0:30:00 Bản tin thời sự  PL cập nhật dung sai 0p
38 12:30:00 0:05:00 Dự báo thời tiết trong nước + QT+ Đệm… PL bản Vnews nếu còn TL
39 12:35:00 0:25:00 Hồ sơ mật: Người kiến tạo nước Mỹ - P 5 PL
40 13:00:00 0:00:00 Khoảnh khắc sự kiện+ Đệm…  
41 13:00:00 0:15:00 Bản tin thời sự  PM dung sai  +5p
42 13:15:00 0:05:00 Dự báo thời tiết trong nước+ QT+ Đệm… PL bản Vnews
43 13:20:00 0:15:00 Đồng hành cùng Thông tấn: Số 44 PL
44 13:35:00 0:15:00 Phim khoa học: Lịch sử vĩ đại: Hành trình thực hiện giấc mơ bay lượn trên không trung – P1 PL
45 13:50:00 0:10:00 Thông điệp lịch sử+ Teletext+ Đệm...  
46 14:00:00 0:30:00 Bản tin thời sự  PL có cập nhật bản 12h trưa dung sai +5p
47 14:30:00 0:05:00 Dự báo thời tiết trong nước và QT+ Đệm… PL bản Vnews
48 14:35:00 0:15:00 Văn hóa toàn cảnh PL 
49 14:50:00 0:10:00 Khoảnh khắc sự kiện+ Thời sự 24h qua ảnh
Đệm…
 
50 15:00:00 0:15:00 Bản tin thời sự  PL 13h có cập nhật dung
sai +5p
51 15:15:00 0:05:30 Dự báo thời tiết trong nước + QT+ Đệm… PL bản Vnews nếu còn TL
52 15:20:30 0:15:00 Bản tin tuần tiếng Tây Ban Nha PL
53 15:35:30 0:04:30 Đệm…  
54 15:40:00 0:15:00 Thiên nhiên hoang dã: Hiệp ước của sói –P1  (212) PM
55 15:55:00 0:05:00  Tuyên truyền số hóa mặt đất: Clip thời điểm tắt Analog và phát sóng mặt đất tại Đà Nẵng và Bắc Quảng Nam PL
56 16:00:00 0:15:00 Bản tin thời sự  PM dung sai  +5p
57 16:15:00 0:02:00 Dự báo thời tiết trong nước + QT PL bản Vnews
58 16:17:00 0:15:00 Phim khoa học: Xê-ri phim Đại thảm họa- Thảm họa đến từ ngoài không gian – P2 PL
59 16:32:00 0:15:00 Bản tin tuần tiếng Pháp PL
60 16:47:00 0:07:30 Thông điệp lịch sử   
61 16:54:30 0:05:30 Đệm + Trailer: Giải thưởng thông tin đối ngoại 2015 PL 
62 17:00:00 0:15:00 Bản tin thời sự  PM dung sai +3p
  17:15:00 0:03:00 Dự báo thời tiết trong nước + QT    
63 17:18:00 0:02:00  Đệm PL bản Vnews
64 17:20:00 0:15:00 Lăng kính phóng viên: Phát triển NNNT từ hoạt động khuyến công   
65 17:35:00 0:20:00 Thế giới muôn màu: Số 66 PL
66 17:55:00 0:02:00 Đệm +  GTCT 18-23h  
  17:57:00 0:03:00 Quảng cáo: TB - DIEN VIEN KIM XUYEN    
67 18:00:00 0:43:00 Bản tin thời sự  PM dung sai 
0p
68 18:43:00 0:02:00 Quảng cáo: UBATGT - An toàn đường sắt                      Quảng cáo: TVC_NOP THUE DIEN TU                    Quảng cáo: HONG LINH COT_Thang 01_15s    
69 18:45:00 0:04:00 Dự báo thời tiết + Đệm...          PM bản HiTV
71 18:49:00 0:10:00 Chuyên mục Văn hóa giao thông: Số 185 PM
  18:59:00 0:01:00      Quảng cáo: TVC_NOP THUE DIEN TU       
72 19:00:00 0:28:00 Bản tin thời sự  PL bản 18h+ cập nhật dung sai 0p
73 19:28:00 0:02:00 Dự báo thời tiết trong nước và QT PM  bản Vnews
74 19:30:00 0:10:00 Bản tin Kinh tế thế giới PM
75 19:40:00 0:02:00 Nhiệt miệng PV                                                                   Bổ thận PV PL
76 19:42:00 0:15:00 Văn hóa toàn cảnh PM
77 19:57:00 0:03:00    Hoạt huyết CM3 _ Thang 2                                                                     PV Gan                                                                            Xương khớp 2 pl
78 20:00:00 0:20:00 Bản tin thời sự  PM dung sai +3p
79 20:20:00 0:03:00 Dự báo thời tiết    
80 20:23:00 0:15:00 Nhật trình Kinh tế PM
81 20:38:00 0:20:00 Hành tinh Thể thao PM
82 20:58:00 0:02:00 Đệm  
83 21:00:00 0:20:00 Bản tin thời sự  PM dung sai +2p
84 21:20:00 0:01:00 Quảng cáo: UBATGT - An toàn đường sắt       
85 21:21:00 0:04:00 Dự báo thời tiết trong nước + QT                           
PL bản Vnews nếu còn TL
87 21:25:00 0:15:00 Lăng kính phóng viên: Phát triển NNNT từ hoạt động khuyến công   PML1
88 21:40:00 0:15:00 Bản tin tiếng Trung  PM
89 21:55:00 0:05:00 Tin Teletext + Đệm...  
90 22:00:00 0:35:00 Bản tin thời sự  PM dung sai
0p
91 22:35:00 0:03:00 Dự báo thời tiết cuối ngày PM bản HiTV
92 22:38:00 0:15:00 Bản tin tiếng Anh  
93 22:53:00 0:05:00 Tin Teletext  
94 22:58:00 0:02:00 Đệm…  
95 23:00:00 0:30:00 Bản tin điểm thời sự  PL có cập nhật dung sai 0p
96 23:30:00 0:15:00 Thiên nhiên hoang dã: Hiệp ước của sói –P1  (212) PL
97 23:45:00 0:15:00 Phim khoa học: Cuộc tìm kiếm tri thức: Phòng thí nghiệm lâm sàng cao nhất thế giới ( 260) – P1 PM
98 0:00:00 5:00:00 Khung từ 0h- 4h phát lại khung từ 19- 23h Khung 0h phát lại 19h giữ nguyên 5 QC trước và sau Văn hóa toàn cảnh 
  5:00:00 0:55:00 Khung 5h phát lại khung 22h ( Lưu ý: Khoảnh khắc sự kiện, thông điệp lịch sử, teletext+ dùng luôn số của ngày mới) +Giới thiệu chương trình cả ngày mới.      


Tin liên quan
Lịch phát sóng kênh TTXVN ngày 23-3-2016
Cập nhật lúc: 09:39:17 - 29/03/2016
Lịch phát sóng kênh TTXVN ngày 21-3-2016
Cập nhật lúc: 09:39:17 - 29/03/2016
Lịch phát sóng kênh TTXVN ngày 14-3-2016
Cập nhật lúc: 09:39:17 - 29/03/2016
Video nổi bật
Logos
Logos
Lo go
logo
logo
lo go