Cấp lại giấy phép hoạt động báo chí điện tử

Cập nhật lúc: 13:23:21 - 20/08/2015

Cấp lại giấy phép hoạt động báo chí điện tử

Thủ tục   Cấp lại giấy phép hoạt động báo chí điện tử
- Trình tự thực hiện:
- Trước khi Giấy phép hoạt động báo chí điện tử hết hiệu lực chín mươi (90) ngày, nếu cơ quan báo chí muốn tiếp tục hoạt động báo chí điện tử thì cơ quan chủ quản phải làm thủ tục đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp lại giấy phép.
- Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thẩm định hồ sơ và trình Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, cấp phép sau khi có ý kiến thống nhất của Ban Tuyên giáo Trung ương.
- Cơ quan, tổ chức nhận được phản hồi về việc cấp phép hoạt động báo điện tử trong khoảng thời gian 30 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định
- Cách thức thực hiện; 
- Trực tiếp tại trụ sở Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Qua hệ thống bưu chính
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Tờ khai đề nghị cấp Giấy phép hoạt động báo chí điện tử .
- Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản;
- Văn bản của Sở Thông tin và Truyền thông địa phương xác nhận có đủ điều kiện tiếp tục hoạt động báo chí điện tử theo phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với các cơ quan báo chí ở địa phương;
- Bản sao Giấy phép hoạt động báo chí điện tử và các văn bản sửa đổi, bổ sung giấy phép của cơ quan báo chí điện tử đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp;
- Danh sách tổng hợp nhân sự: Lãnh đạo cơ quan báo chí, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của cơ quan báo chí điện tử
- Báo cáo đánh giá hoạt động của báo chí điện tử.
Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) bản chính
- Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban Tuyên giáo Trung ương; Sở Thông tin và Truyền thông
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép
- Lệ phí (nếu có): Không
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Tờ khai đề nghị cấp phép hoạt động báo chí điện tử (Mẫu số 1 Thông tư 33/2011/TT-BTTTT);
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Luật báo chí ngày 28/12/1989
Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí
Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 về quản lý cung cấp và sử dụng dịch vụ Interrnet và thông tin điện tử trên Internet.
- Thông tư số 33/2011/TT-BTTTT ngày 1/11/2011 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định chi tiết về việc cấp giấy phép hoạt động báo chí điện tử, giấy phép chuyên trang báo chí điện tử.


Tin liên quan
Video nổi bật
Logos
Logos
Lo go
logo
logo
lo go