Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chương trình liên kết

Cập nhật lúc: 13:16:26 - 20/08/2015

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chương trình liên kết

 Thủ tục   Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chương trình liên kết
- Trình tự thực hiện:
- Cơ quan báo chí (đài phát thanh, đài truyền hình, đài phát thanh, truyền hình) hòan thiện hồ sơ theo quy định và nộp về Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông
- Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thẩm định, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét và quyết định.
 - Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét cấp phép; Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử sẽ có văn bản nêu rõ lý do.
- Cách thức thực hiện; 
 - Trực tiếp tại trụ sở Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Qua hệ thống bưu chính.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Tờ khai đăng ký chương trình liên kết theo mẫu;
- Bản sao có công chứng giấy phép hoạt động, giấy đăng ký kinh doanh.
- Quyết định thành lập đơn vị hoạt động truyền hình trả tiền (nếu có);
Số lượng hồ sơ: 01 (bộ ) bản chính, 01 (bộ) bản sao
- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có); Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy Chứng nhận
- Lệ phí (nếu có): Không
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Tờ khai đăng ký chương trình liên kết
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí
Thông tư số 19/2009/TT-BTTTT ngày 28/5/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc liên kết trong hoạt động sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình


Tin liên quan
Video nổi bật
Logos
Logos
Lo go
logo
logo
lo go