Xét duyệt nội dung, kịch bản của trò chơi trực tuyến

Cập nhật lúc: 13:20:23 - 20/08/2015

Xét duyệt nội dung, kịch bản của trò chơi trực tuyến

 Thủ tục   Xét duyệt nội dung, kịch bản của trò chơi trực tuyến
- Trình tự thực hiện:
- Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ về Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông
- Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử xem xét phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi trực tuyến
- Doanh nghiệp nhận phản hồi về việc đề nghị xét duyệt nội dung kịch bản của trò chơi trực tuyến trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định.
- Cách thức thực hiện; 
- Nộp trực tiếp: Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
- Qua hệ thống bưu chính
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Đơn đề nghị của doanh nghiệp.
- Tờ khai đăng ký thẩm định nội dung trò chơi trực tuyến..
- Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp trong đó có loại hình dịch vụ trò chơi trực tuyến hoặc trò chơi điện tử (không kinh doanh tại trụ sở) .
- Giấy chứng nhận bản quyền phầm mềm trò chơi của doanh nghiệp đang sở hữv và văn bản đồng ý cho doanh nghiệp được phát hành trò chơi tại Việt Nam (bản dịch có tiếng Việt và sao có công chứng).
- Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm chính có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
- Cam kết của doanh nghiệp bằng văn bản của người đứng đầu doanh nghiệp về việc cung cấp những trò chơi có nội dung không vi phạm các quy định Khoản 1, Điều 3, Thông tư số 60/2006/TTLT-BVHTT-BBCVT-BCA ngày 01/6/2006 về quản lý trò chơi trực tuyến .
- Các thông tin về trò chơi
+ Tên trò chơi trực tuyến;
+ Nguồn gốc trò chơi (ghi rõ nhập khẩu hay sản xuất trong nước);
+ Loại hình trò chơi (trò chơi trực tuyến nhập vai hay trò chơi trực tuyến thông thường);
+ Tóm tắt các nội dung và kịch bản chính của trò chơi
+ Các ngôn ngữ sử dụng trong trò chơi;
+ Đĩa cài trò chơi, một số account để kiểm tra;
+ Các thông tin cần thiết khác;
Số lượng hồ sơ:    01 (bộ)
- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và truyền thông.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Hội đồng tư vấn thẩm định nội dung kịch bản trò chơi trực tuyến (gồm đại diện của một số cơ quan chức năng liên quan đến công tác quản lý).
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định, phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi trực tuyến
- Lệ phí (nếu có): Không
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Tờ khai đăng ký thẩm định nội dung trò chơi trực tuyến
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
* Điều kiện doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến
- Doanh nghiệp Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế đã đăng ký kinh doanh cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến hoặc trò chơi điện tử (không kinh doanh tại trụ sở) theo quy định của pháp luật. Đối với các doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, việc xét duyệt các điều kiện để được cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến tại Việt Nam căn cứ theo qui định của Luật Đầu tư và các Điều ước quốc tế liên quan đến dịch vụ văn hoá và Internet mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia.
- Có văn bản của Bộ Văn hoá - Thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đồng ý về nội dung, kịch bản của từng trò chơi;
- Có văn bản xác nhận của Bộ Bưu chính, Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) trên cơ sở thống nhất với Bộ Công an về việc đáp ứng các điều kiện kỹ thuật, nghiệp vụ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến nhằm bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, chất lượng dịch vụ và các quyền lợi chính đáng của người sử dụng dịch vụ.
* Điều kiện về kỹ thuật, nghiệp vụ
- Có hệ thống máy chủ cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến đặt tại Việt Nam, có thể đặt máy chủ tại trụ sở của mình hoặc thuê máy chủ (hoặc vị trí đặt máy chủ) trên mạng của một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet. Trường hợp doanh nghiệp đặt máy chủ tại trụ sở của mình, doanh nghiệp không được tự thiết lập đường truyền dẫn để kết nối hệ thống máy chủ đến các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet (ISP), doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối (IXP) và người sử dụng dịch vụ mà phải thuê đường truyền dẫn viễn thông của các doanh nghiệp viễn thông đã được cấp phép.
- Có các phương án bảo đảm chất lượng dịch vụ và dự phòng để bảo đảm an toàn khi có sự cố xảy ra.
- Có mặt bằng, các trang thiết bị và phương án kỹ thuật, nghiệp vụ bảo đảm an toàn mạng lưới và an ninh thông tin theo qui định của Bộ Công an.
- Có biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý giờ chơi cài tại các máy chủ. Theo đó cho phép mỗi tài khoản chơi trong 180 phút đầu tiên được tính 100% điểm thưởng; từ phút thứ 181 đến phút thứ 300 chỉ được tính 50% số điểm thưởng; từ phút thứ 301 sẽ không được tính điểm thưởng dưới mọi hình thức.
- Có biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ quản lý thông tin về người sử dụng dịch vụ.
* Điều kiện cung cấp thêm trò chơi mới
- Có văn bản đồng ý của Bộ Văn hoá - Thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) về nội dung, kịch bản của trò chơi mới.
- Ít nhất 15 ngày làm việc trước ngày dự kiến cung cấp thêm trò chơi mới, doanh nghiệp phải báo cáo Bộ TTTT về hiện trạng triển khai cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến ( các trò chơi đang cung cấp, hệ thống thiết bị mạng lưới, các vấn đề về chất lượng, chăm sóc khách hàng, an toàn an ninh thông tin ) và phương án kỹ thuật, nghiệp vụ khi cung cấp trò chơi trực tuyến mới.
Trong trường hợp khi cung cấp thêm trò chơi mới, doanh nghiệp có sự thay đổi các phương án kỹ thuật, nghiệp vụ so với hiện trạng đã được báo cáo với các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền thì Bộ TTTT sẽ xem xét và có văn bản trả lời trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo của doanh nghiệp. Quá thời hạn đó mà Bộ TTTT không có văn bản trả lời thì doanh nghiệp được quyền cung cấp trò chơi đã báo cáo.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về việc quản lý cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.
Thông tư liên tịch số 60/2006/ TTLT-BVHTT-BBCVT-BCA ngày 01/6/2006 về quản lý trò chơi trực tuyến


Tin liên quan
Video nổi bật
Logos
Logos
Lo go
logo
logo
lo go