Lịch phát sóng kênh TTXVN ngày 21-3-2016

Cập nhật lúc: 10:01:24 - 21/03/2016

            

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH THÔNG TẤN THỨ HAI NGÀY 21/03/2016 
STT     Giờ PS T/L Tên chương trình Ghi chú
1 6:00:00 0:35:00 Bản tin thời sự PM dung sai +5p
2 6:35:00 0:03:00 Dự báo thời tiết sáng  PM bản HiTV
3 6:38:00 0:02:00 Đệm...  
5 6:40:00 0:10:00 Thế giới muôn màu: Số 65 PL
6 6:50:00 0:06:00 Khoảnh khắc sự kiện  
7 6:56:00 0:04:00 Đệm...    
8 7:00:00 0:26:00 Bản tin thời sự  PL bản 6h dung sai 0p
9 7:26:00 0:01:00 Quảng cáo: An toàn giao thông (An toàn đường sắt )            Quảng cáo: TVC_NOP THUE DIEN TU
 
PL
10 7:27:00 0:03:00 Dự báo thời tiết trong nước +QT PLbản Vnews
11 7:30:00 0:15:00 Văn hóa toàn cảnh PL
12 7:45:00 0:15:00 Người dân và Chính phủ: 127 PL
13 8:00:00 0:00:00 Đệm... nếu còn TL
14 8:00:00 0:30:00 Bản tin thời sự  PM dung sai  +4p
15 8:30:00 0:03:00 Dự báo thời tiết trong nước +QT+ Đệm PL bản Vnews
16 8:33:00 0:25:00 Tiêu điểm kinh tế:  PL CN 
17 8:58:00 0:02:00 Đệm + Trailer Giải thưởng thông tin đối ngoại 2015  
18 9:00:00 0:30:00 Bản tin thời sự  PL 8h dung sai 0p
19 9:30:00 0:03:00 Dự báo thời tiết quốc tế +Đệm PL bản Vnews
20 9:33:00 0:10:00 Bản tin kinh tế thế giới PL cập nhật
21 9:43:00 0:15:00 Bản tin Tiếng Anh PL
22 9:58:00 0:02:00 Đệm…  
23 10:00:00 0:15:00 Bản tin thời sự  PM dung sai +5p
24 10:15:00 0:05:00 Dự báo thời tiết trong nước+ QT+ Đệm  
25 10:20:00 0:20:00 Bản tin tiếng Trung  
26 10:40:00 0:15:00 Bản tin tuần tiếng Tây Ban Nha PL  
27 10:55:00 :03:00 Đệm +  
  10:57:00 0:02:00 GTCT 11- 23h    
28 11:00:00 0:30:00 Bản tin thời sự  PM dung sai +5p
29 11:30:00 0:01:00 Quảng cáo: An toàn giao thông (An toàn đường sắt )
 
 
30 11:31:00 0:04:00 Dự báo thời tiết  PL 
31 11:35:00 0:05:00 Thông điệp lịch sử PL
32 11:40:00 0:15:00 Không gian Pháp ngữ: Số 33    
33 11:55:00 0:04:00 Thời sự 24h qua ảnh    
34 11:59:00 0:01:00  Trailer Giải thưởng thông tin đối ngoại 2015    
35 12:00:00 0:30:00 Bản tin thời sự  PL 11h dung sai 0p
36 12:30:00 0:05:00 Dự báo thời tiết quốc tế +Đệm PL
37 12:35:00 0:25:00 Tiêu điểm kinh tế: PL
38 13:00:00 0:15:00 Bản tin thời sự  PM dung sai  +5p
39 13:15:00 0:05:00 Dự báo thời tiết trong nước +QT+Đệm PL bản Vnews
40 13:20:00 0:10:00 Thiên nhiên hoang dã: Sự trở lại của chúa tể núi cao (211)–P1   PL
41 13:30:00 0:04:00 Đệm...  
42 13:34:00 0:15:00 Phim khoa học: Xê- ri phim Đại thảm họa -Thảm họa đến từ ngoài không gian – P1 PL
43 13:49:00 0:11:00 Thông điệp lịch sử+ Teletext+ Đệm…
 
PL
44 14:00:00 0:30:00 Bản tin thời sự  PL bản 12h trưa dung sai +5p
45 14:30:00 0:05:00 Dự báo thời tiết+ Đệm… PL 
46 14:35:00 0:15:00 Văn hóa toàn cảnh PL 
47 14:50:00 0:05:00 Thời sự 24h qua ảnh+ Khoảnh khắc sự kiện+ Đệm...  
48 14:55:00 0:05:00 Đệm    
49 15:00:00 0:15:00 Bản tin thời sự  PL 13h dung sai +5p
50 15:15:00 0:05:30 Dự báo thời tiết quốc tế +Đệm PL bản Vnews nếu còn TL
51 15:20:30 0:15:00 Bản tin tuần tiếng Pháp PL
52 15:35:30 0:15:00 Biên giới biển đảo quê hương: Số 151 PL 
53 15:50:30 0:09:30 Thông điệp lịch sử+ Teletext+ Đệm... PL
54 16:00:00 0:15:00 Bản tin thời sự  PM dung sai +5p
55 16:15:00 0:04:30 Dự báo thời tiết trong nước +QT+Đệm PL bản Vnews  nếu còn TL
56 16:19:30 0:15:00 Thế giới muôn màu: Số 65 PL
57 16:34:30 0:15:00 Đồng hành cùng Thông tấn: Số 44 PL
58 16:49:30 0:05:00 Thời sự 24h qua ảnh+ Đệm...  
59 16:54:30 0:05:30 Đệm PL 
60 17:00:00 0:15:00 Bản tin thời sự  PM dung sai  +5p
61 17:15:00 0:03:00 Dự báo thời tiết trong nước +QT+Đệm PL bản Vnews  
62 17:18:00 0:00:00 Với bạn bè quốc tế: Số 116 PM
63 17:18:00 0:10:00 Hồ sơ mật: Những người kiến tạo nước Mỹ - Phần 4 PL
64 17:28:00 0:25:00                                   Đệm + GTCT 18- 23h                                                 Trailer Giải thưởng thông tin đối ngoại 2015  
65 17:53:00 0:07:00 Quảng cáo: TB-TIEU PHAM DON OAN CUA VO  
66 18:00:00 0:43:00 Bản tin thời sự  PM dung sai  0p
67 18:43:00 0:02:00      Quảng cáo: An toàn giao thông (An toàn đường sắt) Quảng cáo: HONG LINH COT_Thang 1_15s                  Quảng cáo: TVC_NOP THUE DIEN TU                                       
68 18:45:00 0:04:00 Dự báo thời tiết trong nước +QT PM bản HiTV
69 18:49:00 0:10:00 Chuyên mục Văn hóa giao thông: Số 183  
70 18:59:00 0:01:00 Quảng cáo: TVC_NOP THUE DIEN TU         PL
71 19:00:00 0:26:00 Bản tin thời sự  PL bản 18h dung sai 0p
72 19:26:00 0:04:00 Dự báo thời tiết trong nước +QT  PM  bản Vnews
73 19:30:00 0:10:00 Bản tin kinh tế thế giới PM
  19:40:00 0:02:00   Nhiệt miệng                                                                                  PV Bổ thận PV    
75 19:42:00 0:15:00 Văn hóa toàn cảnh PM
76 19:57:00 0:03:00                          Hoạt huyết CM3 _ Thang 2                                                                          PV Gan                                                                                         Xương khớp 2                                                             
77 20:00:00 0:20:00 Bản tin thời sự  PM dung sai  0p
78 20:20:00 0:03:00 Dự báo thời tiết PL bản Hitv nếu còn TL
80 20:23:00 0:15:00 Nhật trình kinh tế PM
81 20:38:00 0:20:00 Hành tinh thể thao PM
82 20:58:00 0:02:00 Đệm                                     
83 21:00:00 0:20:00 Bản tin thời sự  PM dung sai 0p
84 21:20:00 0:04:00 Dự báo thời tiết  PL bản Hi TV   
85 21:24:00 0:01:00 Quảng cáo: An toàn giao thông (An toàn đường sắt )


 
 
86 21:25:00 0:15:00 Với bạn bè quốc tế : số 116 PL
87 21:40:00 0:15:00 Bản tin tiếng Trung PL
88 21:55:00 0:03:00 Khoảnh khăc sự kiện PM
89 21:58:00 0:02:00  Đệm...  
90 22:00:00 0:35:00 Bản tin thời sự  PM dung sai  0p
91 22:35:00 0:05:00 Dự báo thời tiết cuối ngày PM bản HiTV
92 22:40:00 0:15:00 Bản tin thời sự tiếng Anh PM  
93 22:55:00 0:05:00 Đệm...  
94 23:00:00 0:30:00 Bản tin thời sự  PM dung sai 0p
95 23:30:00 0:15:00 Thế giới muôn màu: Số 65 PL
96 23:45:00 0:15:00 Phim khoa học: Xê- ri phim Lịch sử vĩ đại - Những thức uống song hành cùng lịch sử nhân loại (EP09) – P2 PM
97 0:00:00 5:00:00 Khung từ 0h- 4h phát lại khung từ 19- 23h Khung 0h phát lại khung 19h giữ nguyên 5 QC trước và sau Văn hóa toàn cảnh
98 5:00:00 1:00:00 Khung 5h phát lại bản tin thời sự 22h ( Lưu ý: Teletext -Đệm slide show, video clip, khoảnh khắc sự kiện, Thời sự 24h qua ảnh, Thông điệp lịch sử, Giới thiệu chương trình (Tất cả phát mới)    PM


Tin liên quan
Lịch phát sóng kênh TTXVN ngày 14-3-2016
Cập nhật lúc: 10:01:24 - 21/03/2016
Lịch phát sóng kênh TTXVN ngày 11-3-2016
Cập nhật lúc: 10:01:24 - 21/03/2016
Lịch phát sóng VTV5 từ ngày 8-3 đến 14-3-2016
Cập nhật lúc: 10:01:24 - 21/03/2016
LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH THÔNG TẤN 16/12/2015
Cập nhật lúc: 10:01:24 - 21/03/2016
Video nổi bật
Logos
Logos
Lo go
logo
logo
lo go