LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH VTC12(tuần từ 17/8-23/8/2015)

Cập nhật lúc: 09:12:53 - 18/08/2015

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG KÊNH VTC12

DỰ KIẾN KHUNG CHƯƠNG TRÌNH  KÊNH VTC12
(Tuần từ 17/08/2015 - 23/08/2015) 
T.gian T/L Thứ 2
17/08
Thứ 3
18/08
Thứ 4
19/08
Thứ 5
20/08
Thứ 6
21/08
Thứ 7
22/08
Chủ Nhật
23/08
6:00:00 0:50:00 PHIM VIỆT NAM
Lửa & rừng
Tập 13
PHIM VIỆT NAM
Lửa & rừng
Tập 14
PHIM VIỆT NAM
Lửa & rừng
Tập 15/H
PHIM VIỆT NAM
Giọt nắng
cuối hoàng hôn
Tập 1
PHIM VIỆT NAM
Giọt nắng
cuối hoàng hôn
Tập 2
PHIM VIỆT NAM
Giọt nắng
cuối hoàng hôn
Tập 3
PHIM VIỆT NAM
Giọt nắng
cuối hoàng hôn
Tập 4
6:50:00 0:50:00 PHIM VIỆT NAM
Những ánh sao băng
Tập 4
PHIM VIỆT NAM
Những ánh sao băng
Tập 5/H
PHIM VIỆT NAM
Hoa ngải cứu
Tập 1
PHIM VIỆT NAM
Hoa ngải cứu
Tập 2/H
PHIM VIỆT NAM
Trò đùa nguy hiểm
Tập 1
PHIM VIỆT NAM
Trò đùa nguy hiểm
Tập 2
PHIM VIỆT NAM
Trò đùa nguy hiểm
Tập 3
7:40:00 0:10:00 HÀI - ĐỆM HÀI - ĐỆM HÀI - ĐỆM HÀI - ĐỆM HÀI - ĐỆM HÀI - ĐỆM HÀI - ĐỆM
7:50:00 0:50:00 PHIM VIỆT NAM
Xóm trọ
Tập 12
PHIM VIỆT NAM
Xóm trọ
Tập 13
PHIM VIỆT NAM
Xóm trọ
Tập 14
PHIM VIỆT NAM
Xóm trọ
Tập 15
PHIM VIỆT NAM
Xóm trọ
Tập 16
PHIM VIỆT NAM
Xóm trọ
Tập 17
PHIM VIỆT NAM
Xóm trọ
Tập 18
8:40:00 0:50:00 PHIM VIỆT NAM
Chỉ là ảo vọng
Tập 9/H
PHIM VIỆT NAM
Lật mặt
Tập 1
PHIM VIỆT NAM
Lật mặt
Tập 2
PHIM VIỆT NAM
Lật mặt
Tập 3
PHIM VIỆT NAM
Lật mặt
Tập 4
PHIM VIỆT NAM
Lật mặt
Tập 5
PHIM VIỆT NAM
Lật mặt
Tập 6/H
9:30:00 0:30:00 GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI
Việc làm
Tập 6
GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI
Việc làm
Tập 7
GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI
Việc làm
Tập 8
GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI
Việc làm
Tập 9
GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI
Việc làm
Tập 10/H
GÓC CƯỜI
Nguồn nước
đợi chờ - P.1
GÓC CƯỜI
Nguồn nước
đợi chờ - P.2
10:00:00 0:50:00 PHIM VIỆT NAM
Bão trong im lặng
Phần 1 - Tập 12
PHIM VIỆT NAM
Bão trong im lặng
Phần 1 - Tập 13
PHIM VIỆT NAM
Bão trong im lặng
Phần 1 - Tập 14
PHIM VIỆT NAM
Bão trong im lặng
Phần 1 - Tập 15
PHIM VIỆT NAM
Bão trong im lặng
Phần 1 - Tập 16
PHIM VIỆT NAM
Bão trong im lặng
Phần 1 - Tập 17
PHIM VIỆT NAM
Bão trong im lặng
Phần 1 - Tập 18/H
10:50:00 1:00:00 PHIM VIỆT NAM
Bão khô
Tập 1 - 70'
PHIM VIỆT NAM
Bão khô
Tập 2 - 70'
PHIM VIỆT NAM
Bão khô
Tập 3 - 70'
PHIM VIỆT NAM
Bão khô
Tập 4/H - 70'
PHIM VIỆT NAM
Có lẽ bởi vì yêu
Tập 1
PHIM VIỆT NAM
Có lẽ bởi vì yêu
Tập 2
PHIM VIỆT NAM
Có lẽ bởi vì yêu
Tập 3
11:50:00 0:10:00 HÀI - ĐỆM HÀI - ĐỆM HÀI - ĐỆM HÀI - ĐỆM HÀI - ĐỆM HÀI - ĐỆM HÀI - ĐỆM
12:00:00 1:00:00 PHIM VIỆT NAM
Ở rể
Tập 20
PHIM VIỆT NAM
Ở rể
Tập 21
PHIM VIỆT NAM
Ở rể
Tập 22
PHIM VIỆT NAM
Ở rể
Tập 23
PHIM VIỆT NAM
Ở rể
Tập 24
PHIM VIỆT NAM
Ở rể
Tập 25
PHIM VIỆT NAM
Ở rể
Tập 26
13:00:00 0:50:00 PHIM VIỆT NAM
Lửa & rừng
Tập 14
PHIM VIỆT NAM
Lửa & rừng
Tập 15/H
PHIM VIỆT NAM
Giọt nắng
cuối hoàng hôn
Tập 1
PHIM VIỆT NAM
Giọt nắng
cuối hoàng hôn
Tập 2
PHIM VIỆT NAM
Giọt nắng
cuối hoàng hôn
Tập 3
PHIM VIỆT NAM
Giọt nắng
cuối hoàng hôn
Tập 4
PHIM VIỆT NAM
Giọt nắng
cuối hoàng hôn
Tập 5
13:50:00 0:10:00 QC + Đệm QC + Đệm QC + Đệm QC + Đệm QC + Đệm QC + Đệm QC + Đệm
14:00:00 0:50:00 PHIM VIỆT NAM
Lật mặt
Tập 1
PHIM VIỆT NAM
Lật mặt
Tập 2
PHIM VIỆT NAM
Lật mặt
Tập 3
PHIM VIỆT NAM
Lật mặt
Tập 4
PHIM VIỆT NAM
Lật mặt
Tập 5
PHIM VIỆT NAM
Lật mặt
Tập 6/H
PHIM VIỆT NAM
Tình yêu còn mãi
Tập 1/10
14:50:00 0:10:00 QC + Đệm QC + Đệm QC + Đệm QC + Đệm QC + Đệm QC + Đệm QC + Đệm
15:00:00 0:50:00 PHIM VIỆT NAM
Bão trong im lặng
Phần 1 - Tập 13
PHIM VIỆT NAM
Bão trong im lặng
Phần 1 - Tập 14
PHIM VIỆT NAM
Bão trong im lặng
Phần 1 - Tập 15
PHIM VIỆT NAM
Bão trong im lặng
Phần 1 - Tập 16
PHIM VIỆT NAM
Bão trong im lặng
Phần 1 - Tập 17
PHIM VIỆT NAM
Bão trong im lặng
Phần 1 - Tập 18/H
PHIM VIỆT NAM
Bão trong im lặng
Phần 2 - Tập 1/18
15:50:00 0:10:00 QC + Đệm QC + Đệm QC + Đệm QC + Đệm QC + Đệm QC + Đệm QC + Đệm
16:00:00 0:50:00 PHIM VIỆT NAM
Những ánh sao băng
Tập 5/H
PHIM VIỆT NAM
Hoa ngải cứu
Tập 1
PHIM VIỆT NAM
Hoa ngải cứu
Tập 2/H
PHIM VIỆT NAM
Trò đùa nguy hiểm
Tập 1
PHIM VIỆT NAM
Trò đùa nguy hiểm
Tập 2
PHIM VIỆT NAM
Trò đùa nguy hiểm
Tập 3
PHIM VIỆT NAM
Trò đùa nguy hiểm
Tập 4
16:50:00 0:50:00 PHIM VIỆT NAM
Xóm trọ
Tập 13
PHIM VIỆT NAM
Xóm trọ
Tập 14
PHIM VIỆT NAM
Xóm trọ
Tập 15
PHIM VIỆT NAM
Xóm trọ
Tập 16
PHIM VIỆT NAM
Xóm trọ
Tập 17
PHIM VIỆT NAM
Xóm trọ
Tập 18
PHIM VIỆT NAM
Xóm trọ
Tập 19/30
17:40:00 0:20:00 GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI
Việc làm
Tập 7
GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI
Việc làm
Tập 8
GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI
Việc làm
Tập 9
GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI
Việc làm
Tập 10/H
GÓC CƯỜI
Nguồn nước
đợi chờ - P.1
GÓC CƯỜI
Nguồn nước
đợi chờ - P.2
GÓC CƯỜI
Cá chết
18:00:00 1:00:00 PHIM VIỆT NAM
Ở rể
Tập 21
PHIM VIỆT NAM
Ở rể
Tập 22
PHIM VIỆT NAM
Ở rể
Tập 23
PHIM VIỆT NAM
Ở rể
Tập 24
PHIM VIỆT NAM
Ở rể
Tập 25
PHIM VIỆT NAM
Ở rể
Tập 26
PHIM VIỆT NAM
Ở rể
Tập 27
19:00:00 0:50:00 PHIM VIỆT NAM
Lửa & rừng
Tập 15/H
PHIM VIỆT NAM
Giọt nắng
cuối hoàng hôn
Tập 1
PHIM VIỆT NAM
Giọt nắng
cuối hoàng hôn
Tập 2
PHIM VIỆT NAM
Giọt nắng
cuối hoàng hôn
Tập 3
PHIM VIỆT NAM
Giọt nắng
cuối hoàng hôn
Tập 4
PHIM VIỆT NAM
Giọt nắng
cuối hoàng hôn
Tập 5
PHIM VIỆT NAM
Giọt nắng
cuối hoàng hôn
Tập 6/H
19:50:00 0:05:00 Đệm Đệm Đệm Đệm Đệm Đệm Đệm
19:55:00 0:50:00 PHIM VIỆT NAM
Để gió cuốn đi
Tập 2
PHIM VIỆT NAM
Để gió cuốn đi
Tập 3
PHIM VIỆT NAM
Để gió cuốn đi
Tập 4
PHIM VIỆT NAM
Để gió cuốn đi
Tập 5
PHIM VIỆT NAM
Để gió cuốn đi
Tập 6
PHIM VIỆT NAM
Để gió cuốn đi
Tập 7
PHIM VIỆT NAM
Để gió cuốn đi
Tập 8/26
20:45:00 0:25:00 GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI
Việc làm
Tập 8
GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI
Việc làm
Tập 9
GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI
Việc làm
Tập 10/H
GÓC CƯỜI
Nguồn nước
đợi chờ - P.1
GÓC CƯỜI
Nguồn nước
đợi chờ - P.2
GÓC CƯỜI
Cá chết
GÓC CƯỜI
Chuyện nhà quan
21:10:00 0:50:00 PHIM VIỆT NAM
Hoa ngải cứu
Tập 1
PHIM VIỆT NAM
Hoa ngải cứu
Tập 2/H
PHIM VIỆT NAM
Trò đùa nguy hiểm
Tập 1
PHIM VIỆT NAM
Trò đùa nguy hiểm
Tập 2
PHIM VIỆT NAM
Trò đùa nguy hiểm
Tập 3
PHIM VIỆT NAM
Trò đùa nguy hiểm
Tập 4
PHIM VIỆT NAM
Trò đùa nguy hiểm
Tập 5/H
22:00:00 0:50:00 PHIM VIỆT NAM
Bão khô
Tập 2 - 70'
PHIM VIỆT NAM
Bão khô
Tập 3 - 70'
PHIM VIỆT NAM
Bão khô
Tập 4/H - 70'
PHIM VIỆT NAM
Có lẽ bởi vì yêu
Tập 1
PHIM VIỆT NAM
Có lẽ bởi vì yêu
Tập 2
PHIM VIỆT NAM
Có lẽ bởi vì yêu
Tập 3
PHIM VIỆT NAM
Có lẽ bởi vì yêu
Tập 4/17
22:50:00 1:00:00 PHIM VIỆT NAM
Ở rể
Tập 22
PHIM VIỆT NAM
Ở rể
Tập 23
PHIM VIỆT NAM
Ở rể
Tập 24
PHIM VIỆT NAM
Ở rể
Tập 25
PHIM VIỆT NAM
Ở rể
Tập 26
PHIM VIỆT NAM
Ở rể
Tập 27
PHIM VIỆT NAM
Ở rể
Tập 28/34
23:50:00   BẢNG CHỮ CỦA TỔNG KHỐNG CHẾ: TỔNG ĐÀI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 19001530


Tin liên quan
LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH VTC1(tuần 17/8-23/8/2015)
Cập nhật lúc: 09:12:53 - 18/08/2015
LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH THÔNG TẤN 14/8/2015
Cập nhật lúc: 09:12:53 - 18/08/2015
LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH THÔNG TẤN 13/8/2015
Cập nhật lúc: 09:12:53 - 18/08/2015
LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH THÔNG TẤN 12/8/2015
Cập nhật lúc: 09:12:53 - 18/08/2015
LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH VTC16(tuần 10/8-16/8/2015)
Cập nhật lúc: 09:12:53 - 18/08/2015
LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH VTC1(tuần 10/8-16/8/2015)
Cập nhật lúc: 09:12:53 - 18/08/2015
LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH THÔNG TẤN 11/8/2015
Cập nhật lúc: 09:12:53 - 18/08/2015
LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH THÔNG TẤN 10/8/2015
Cập nhật lúc: 09:12:53 - 18/08/2015
LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH THÔNG TẤN 9/8/2015
Cập nhật lúc: 09:12:53 - 18/08/2015
LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH THÔNG TẤN 8/8/2015
Cập nhật lúc: 09:12:53 - 18/08/2015
LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH THÔNG TẤN 7/8/2015
Cập nhật lúc: 09:12:53 - 18/08/2015
LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH THÔNG TẤN 6/8/2015
Cập nhật lúc: 09:12:53 - 18/08/2015
LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH THÔNG TẤN 5/8/2015
Cập nhật lúc: 09:12:53 - 18/08/2015
Video nổi bật
Logos
Logos
Lo go
logo
logo
lo go