Lịch phát sóng kênh truyền hình An Viên tuần từ (28-3 đến 3-4-2016)

Cập nhật lúc: 10:00:28 - 28/03/2016

             

start-time duration event-name short-description
20160328 06:00 60 Yoga dành cho các trình độ Yoga - Đôi chân - Phần 2 - số 1
20160328 07:00 15 Ngày An Viên  
20160328 07:15 15 Chùa làng Chùa Tản Viên - Đường về núi Tản
20160328 07:30 60 Thông điệp lịch sử Thế giới cổ đại - Tập 3
20160328 08:30 30 Phim tài liệu Con đường tỉnh thức - Tập 34
20160328 09:00 30 Hương sen màu nhiệm Thấp thoáng lời kinh
20160328 09:30 30 Hoạt hình giáo dục đạo đức Tiểu hòa thượng Ikkyu - Tập 83
20160328 10:00 15 Ngày An Viên  
20160328 10:15 15 Văn hóa toàn cảnh  
20160328 10:30 30 Huyền bí phương Đông Thành cổ bản phủ
20160328 11:00 15 Hương từ bi Gặp lại bé Bông
20160328 11:15 45 Phim truyện Đạt Ma sư tổ - Tập 14
20160328 12:00 15 Ngày An Viên  
20160328 12:15 45 Phim truyện Café Hoàng tử - Tập 21
20160328 13:00 30 Hài Tinh thần cảnh giác
20160328 13:30 30 Phim tài liệu Con đường tỉnh thức - Tập 33
20160328 14:00 120 Phim cuối tuần Phim điện ảnh - Kẻ đánh cắp trái tim
20160328 16:00 15 Ngày An Viên  
20160328 16:15 30 Khỏe để An Viên Giữ dáng cho phụ nữ tuổi trung niên
20160328 16:45 15 Camera giấu kín Cứu người đột quỵ - Sài Gòn
20160328 17:00 30 Dòng chảy cuộc sống Đôn Hoàng - Tập 13
20160328 17:30 30 Hoạt hình giáo dục đạo đức Tiểu hòa thượng Ikkyu - Tập 84
20160328 18:00 15 Ngày An Viên  
20160328 18:15 30 Chung một mái nhà Chung tay vì người có H
20160328 18:45 15 Văn hóa toàn cảnh  
20160328 19:00 45 Phim truyện Đạt Ma sư tổ - Tập 15
20160328 19:45 15 Chùa Việt Nam Chùa Hòe Nhai
20160328 20:00 15 Ngày An Viên  
20160328 20:15 15 Khai tâm chuyện Chiếc còi báo cháy
20160328 20:30 30 Phim tài liệu Con đường tỉnh thức - Tập 35
20160328 21:00 30 Chuyện giản dị Tình bạn
20160328 21:30 30 Phim tài liệu văn hóa lịch sử Huyền thoại Sidhartha, tập 1
20160328 22:00 15 Ngày An Viên  
20160328 22:15 30 Khỏe để An Viên Giữ dáng cho phụ nữ tuổi trung niên
20160328 22:45 30 Dòng chảy cuộc sống Đôn Hoàng - Tập 14
20160328 23:15 45 Phim truyện Café Hoàng tử - Tập 22
20160329 06:00 60 Yoga dành cho các trình độ Yoga - Đôi chân - Phần 2 - số 2
20160329 07:00 15 Ngày An Viên  
20160329 07:15 15 Chùa Việt Nam  Chùa Hòe Nhai
20160329 07:30 30 Phim tài liệu văn hóa lịch sử Huyền thoại Sidhartha, tập 1
20160329 08:00 30 Sống yêu thương Người viết sách công phá hóa
20160329 08:30 15 Thầy thuốc An Viên Bị côn trùng đốt - phần 2
20160329 08:45 15 Camera giấu kín Khi nghệ sĩ bán hàng
20160329 09:00 30 Chuyện giản dị Tình bạn
20160329 09:30 30 Hoạt hinh giáo dục đạo đức Tiểu hòa thượng Ikkyu - Tập 84
20160329 10:00 15 Ngày An Viên  
20160329 10:15 15 Văn hóa toàn cảnh  
20160329 10:30 30 Phim tài liệu Con đường tỉnh thức - Tập 35
20160329 11:00 15 Khai tâm chuyện Chiếc còi báo cháy
20160329 11:15 45 Phim truyện Đạt Ma sư tổ - Tập 15
20160329 12:00 15 Ngày An Viên  
20160329 12:15 45 Phim truyện Café Hoàng tử - Tập 22
20160329 13:00 30 Chùa làng Chùa Tản Viên - Đường về núi Tản
20160329 13:30 30 Phim tài liệu Con đường tỉnh thức - Tập 34
20160329 14:00 60 Thông điệp lịch sử Thế giới cổ đại - Tập 3
20160329 15:00 45 Phim truyện  Đạt Ma sư tổ - Tập 14
20160329 15:45 15 Những miền đất Phật Đất thiêng xứ Đoài - Tập 5, Hệ thống di vật cổ
20160329 16:00 15 Ngày An Viên  
20160329 16:15 30 Thái cực quyền Thái cực quạt - số 19
20160329 16:45 15 Hài Tinh thần cảnh giác
20160329 17:00 30 Dòng chảy cuộc sống Đôn Hoàng - Tập 14
20160329 17:30 30 Hoạt hinh giáo dục đạo đức Tiểu hòa thượng Ikkyu - Tập 85
20160329 18:00 15 Ngày An Viên  
20160329 18:15 30 Huyền bí phương Đông Thành cổ bản phủ
20160329 18:45 15 Văn hóa toàn cảnh  
20160329 19:00 45 Phim truyện  Đạt Ma sư tổ - Tập 16
20160329 19:45 15 Đâu là đúng Mang trẻ đi chùa
20160329 20:00 15 Ngày An Viên  
20160329 20:15 15 Hành trình võ Việt Thiền học trong võ Việt
20160329 20:30 30 Phim tài liệu Con đường tỉnh thức - Tập 36
20160329 21:00 30 Đi về phía mặt trời Đi lên bằng tri thức
20160329 21:30 30 Phim tài liệu văn hóa lịch sử Huyền thoại Sidhartha, tập 2
20160329 22:00 15 Ngày An Viên  
20160329 22:15 30 Thái cực quyền Thái cực quạt - số 19
20160329 22:45 30 Dòng chảy cuộc sống  Đôn Hoàng - Tập 15
20160329 23:15 45 Phim truyện  Café Hoàng tử - Tập 23
20160330 06:00 60 Yoga dành cho các trình độ Yoga - Đôi chân - Phần 2 - số 3
20160330 07:00 15 Ngày An Viên  
20160330 07:15 15 Đâu là đúng Mang trẻ đi chùa
20160330 07:30 30 Phim tài liệu văn hóa lịch sử Huyền thoại Sidhartha, tập 2
20160330 08:00 30 Chung một mái nhà Chung tay vì người có H
20160330 08:30 30 Phim tài liệu Con đường tỉnh thức - Tập 35
20160330 09:00 30 Đi về phía mặt trời Đi lên bằng tri thức
20160330 09:30 30 Hoạt hình giáo dục đạo đức Tiểu hòa thượng Ikkyu - Tập 85
20160330 10:00 15 Ngày An Viên  
20160330 10:15 15 Văn hóa toàn cảnh  
20160330 10:30 45 Phim tài liệu Con đường tỉnh thức - Tập 36
20160330 11:15 45 Phim truyện Đạt Ma sư tổ - Tập 16
20160330 12:00 15 Ngày An Viên  
20160330 12:15 45 Phim truyện Café Hoàng tử - Tập 23
20160330 13:00 15 Chùa Việt Nam  Chùa Hòe Nhai
20160330 13:15 15 Hành trình võ Việt Thiền học trong võ Việt
20160330 13:30 30 Huyền bí phương Đông Thành cổ bản phủ
20160330 14:00 30 Phim tài liệu văn hóa lịch sử Huyền thoại Sidhartha, tập 1
20160330 14:30 30 Chuyện giản dị Tình bạn
20160330 15:00 45 Phim truyện Đạt Ma sư tổ - Tập 15
20160330 15:45 15 Hương từ bi  Gặp lại bé Bông
20160330 16:00 15 Ngày An Viên  
20160330 16:15 45 Thiền Số 51
20160330 17:00 30 Dòng chảy cuộc sống Đôn Hoàng - Tập 15
20160330 17:30 30 Hoạt hình giáo dục đạo đức Tiểu hòa thượng Ikkyu - Tập 86
20160330 18:00 15 Ngày An Viên  
20160330 18:15 15 Thầy thuốc An Viên Bị côn trùng đốt - phần 2
20160330 18:30 15 Camera giấu kín Khi nghệ sĩ bán hàng
20160330 18:45 15 Văn hóa toàn cảnh  
20160330 19:00 45 Phim truyện Đạt Ma sư tổ - Tập 17
20160330 19:45 15 Khai tâm truyện Trộm cốc rồng
20160330 20:00 15 Ngày An Viên  
20160330 20:15 15 Thầy thuốc An Viên Mụn trứng cá
20160330 20:30 30 Phim tài liệu Con đường tỉnh thức - Tập 37
20160330 21:00 30 Sống yêu thương Lời tự sự của bố
20160330 21:30 30 Phim tài liệu văn hóa lịch sử Huyền thoại Sidhartha, tập 3
20160330 22:00 15 Ngày An Viên  
20160330 22:15 30 Thiền Số 51
20160330 22:45 30 Dòng chảy cuộc sống  Đôn Hoàng - Tập 16
20160330 23:15 45 Phim truyện Café Hoàng tử - Tập 24
20160331 06:00 60 Yoga dành cho các trình độ Yoga - Đôi chân - Phần 2 - số 4
20160331 07:00 15 Ngày An Viên  
20160331 07:15 15 Khai tâm truyện Trộm cốc rồng
20160331 07:30 30 Phim tài liệu văn hóa lịch sử Huyền thoại Sidhartha, tập 3
20160331 08:00 30 Lắng nghe chia sẻ Phá thai và nghiệp lực
20160331 08:30 30 Phim tài liệu Con đường tỉnh thức - Tập 36
20160331 09:00 30 Sống yêu thương Lời tự sự của bố
20160331 09:30 30 Hoạt hình giáo dục đạo đức Tiểu hòa thượng Ikkyu - Tập 86
20160331 10:00 15 Ngày An Viên  
20160331 10:15 15 Văn hóa toàn cảnh  
20160331 10:30 30 Phim tài liệu Con đường tỉnh thức - Tập 37
20160331 11:00 15 Hành trình võ Việt Thiền học trong võ Việt
20160331 11:15 45 Phim truyện Đạt Ma sư tổ - Tập 17
20160331 12:00 15 Ngày An Viên  
20160331 12:15 45 Phim truyện Café Hoàng tử - Tập 24
20160331 13:00 15 Đâu là đúng Mang trẻ đi chùa
20160331 13:15 15 Thầy thuốc An Viên Mụn trứng cá
20160331 13:30 30 Phim tài liệu Con đường tỉnh thức - Tập 35
20160331 14:00 30 Phim tài liệu văn hóa lịch sử Huyền thoại Sidhartha, tập 2
20160331 14:30 30 Đi về phía mặt trời Đi lên bằng tri thức
20160331 15:00 45 Phim truyện Đạt Ma sư tổ - Tập 16
20160331 15:45 15 Chùa Việt Nam Chùa Hòe Nhai
20160331 16:00 15 Ngày An Viên  
20160331 16:15 30 Khỏe để An Viên Dưa hấu
20160331 16:45 15 Khai tâm truyện Chiếc còi báo cháy
20160331 17:00 30 Dòng chảy cuộc sống  Đôn Hoàng - Tập 16
20160331 17:30 30 Hoạt hình giáo dục đạo đức Tiểu hòa thượng Ikkyu - Tập 87
20160331 18:00 15 Ngày An Viên  
20160331 18:15 30 Chuyện giản dị Tình bạn
20160331 18:45 15 Văn hóa toàn cảnh  
20160331 19:00 45 Phim truyện Đạt Ma sư tổ - Tập 18
20160331 19:45 15 Dưới bóng bồ đề Hương vị yêu thương
20160331 20:00 15 Ngày An Viên  
20160331 20:15 15 1001 điểm đến Đường lên núi Chúa
20160331 20:30 30 Phim tài liệu Con đường tỉnh thức - Tập 38
20160331 21:00 30 Lắng nghe và chia sẻ Đứng trước cánh cửa giảng đường Đại học
20160331 21:30 30 Phim tài liệu văn hóa lịch sử Huyền thoại Sidhartha, tập 4
20160331 22:00 15 Ngày An Viên  
20160331 22:15 30 Khỏe để An Viên Dưa hấu
20160331 22:45 30 Dòng chảy cuộc sống  Đôn Hoàng - Tập 17
20160331 23:15 45 Phim truyện Café Hoàng tử - Tập 25
20160401 06:00 60 Yoga dành cho các trình độ Yoga - Đôi chân - Phần 2 - số 5
20160401 07:00 15 Ngày An Viên  
20160401 07:15 15 Dưới bóng bồ đề Hương vị yêu thương
20160401 07:30 30 Phim tài liệu văn hóa lịch sử Huyền thoại Sidhartha, tập 4
20160401 08:00 30 Huyền bí phương Đông Thành cổ bản phủ
20160401 08:30 30 Phim tài liệu Con đường tỉnh thức - Tập 37
20160401 09:00 30 Lắng nghe và chia sẻ Đứng trước cánh cửa giảng đường Đại học
20160401 09:30 30 Hoạt hình giáo dục đạo đức Tiểu hòa thượng Ikkyu - Tập 87
20160401 10:00 15 Ngày An Viên  
20160401 10:15 15 Văn hóa toàn cảnh  
20160401 10:30 30 Phim tài liệu Con đường tỉnh thức - Tập 38
20160401 11:00 15 Thầy thuốc An Viên Mụn trứng cá
20160401 11:15 45 Phim truyện Đạt Ma sư tổ - Tập 18
20160401 12:00 15 Ngày An Viên  
20160401 12:15 45 Phim truyện Café Hoàng tử - Tập 25
20160401 13:00 15 Khai tâm chuyện Trộm cốc rồng
20160401 13:15 15 1001 điểm đến Đường lên núi Chúa
20160401 13:30 30 Phim tài liệu Con đường tỉnh thức - Tập 36
20160401 14:00 30 Phim tài liệu văn hóa lịch sử Huyền thoại Sidhartha, tập 3
20160401 14:30 30 Sống yêu thương Lời tự sự của bố
20160401 15:00 45 Phim truyện Đạt Ma sư tổ - Tập 17
20160401 15:45 15 Đâu là đúng Mang trẻ đi chùa
20160401 16:00 15 Ngày An Viên  
20160401 16:15 30 Thái cực quyền Thái cực quạt - số 20
20160401 16:45 15 Hành trình võ Việt Thiền học trong võ Việt
20160401 17:00 30 Dòng chảy cuộc sống  Đôn Hoàng - Tập 17
20160401 17:30 30 Hoạt hình giáo dục đạo đức Tiểu hòa thượng Ikkyu - Tập 88
20160401 18:00 15 Ngày An Viên  
20160401 18:15 30 Đi về phía mặt trời Đi lên bằng tri thức
20160401 18:45 15 Văn hóa toàn cảnh  
20160401 19:00 45 Phim truyện Đạt Ma sư tổ - Tập 19
20160401 19:45 15 Những miền đất Phật Đất thiêng xứ Đoài - Tập 6, Hệ thống văn bia xứ Đoài
20160401 20:00 15 Ngày An Viên  
20160401 20:15 15 Camera giấu kín Khi nhìn thấy móc túi
20160401 20:30 30 Phim tài liệu Con đường tỉnh thức - Tập 39
20160401 21:00 30 Hương sen màu nhiệm Sống thiền
20160401 21:30 30 Chung một mái nhà Những sinh linh bé nhỏ
20160401 22:00 15 Ngày An Viên  
20160401 22:15 30 Thái cực quyền Thái cực quạt - số 20
20160401 22:45 30 Dòng chảy cuộc sống  Đôn Hoàng - Tập 18
20160401 23:15 45 Phim truyện Dấu hiệu tình yêu - Tập 1
20160402 06:00 60 Yoga dành cho các trình độ Yoga - Đôi chân - Phần 2 - số 6
20160402 07:00 15 Ngày An Viên  
20160402 07:15 15 Những miền đất Phật Đất thiêng xứ Đoài - Tập 6, Hệ thống văn bia xứ Đoài
20160402 07:30 30 Hương sen màu nhiệm Sống thiền
20160402 08:00 30 Chuyện giản dị Tình bạn
20160402 08:30 30 Phim tài liệu Con đường tỉnh thức - Tập 38
20160402 09:00 30 Chung một mái nhà Những sinh linh bé nhỏ
20160402 09:30 30 Hoạt hình giáo dục đạo đức Tiểu hòa thượng Ikkyu - Tập 88
20160402 10:00 15 Ngày An Viên  
20160402 10:15 15 Văn hóa toàn cảnh  
20160402 10:30 30 Phim tài liệu Con đường tỉnh thức - Tập 39
20160402 11:00 15 1001 điểm đến Đường lên núi Chúa
20160402 11:15 45 Phim truyện Đạt Ma sư tổ - Tập 19
20160402 12:00 15 Ngày An Viên  
20160402 12:15 45 Phim truyện Dấu hiệu tình yêu - Tập 1
20160402 13:00 15 Dưới bóng bồ đề Hương vị yêu thương
20160402 13:15 15 Camera giấu kín Khi nhìn thấy móc túi
20160402 13:30 30 Phim tài liệu Con đường tỉnh thức - Tập 37
20160402 14:00 30 Phim tài liệu văn hóa lịch sử Huyền thoại Sidhartha, tập 4
20160402 14:30 30 Lắng nghe và chia sẻ Đứng trước cánh cửa giảng đường Đại học
20160402 15:00 45 Phim truyện Đạt Ma sư tổ - Tập 18
20160402 15:45 15 Khai tâm truyện Trộm cốc rồng
20160402 16:00 15 Ngày An Viên  
20160402 16:15 30 Thiền Số 52
20160402 16:45 15 Thầy thuốc An Viên Mụn trứng cá
20160402 17:00 30 Dòng chảy cuộc sống  Đôn Hoàng - Tập 18
20160402 17:30 30 Hoạt hình giáo dục đạo đức Tiểu hòa thượng Ikkyu - Tập 89
20160402 18:00 15 Ngày An Viên  
20160402 18:15 30 Sống yêu thương Lời tự sự của bố
20160402 18:45 15 Văn hóa toàn cảnh  
20160402 19:00 45 Phim truyện Đạt Ma sư tổ - Tập 20
20160402 19:45 15 Hương từ bi Trái tim cho em
20160402 20:00 15 Ngày An Viên  
20160402 20:15 30 Hài Chạy dây chạy chức
20160402 20:45 30 Phim tài liệu Con đường tỉnh thức - Tập 40
20160402 21:00 30 Huyền bí phương Đông Bí ẩn tháp Chăm
20160402 21:30 60 Thông điệp lịch sử Thế giới cổ đại - Tập 4
20160402 22:30 15 Ngày An Viên  
20160402 22:45 30 Dòng chảy cuộc sống  Đôn Hoàng - Tập 19
20160402 23:15 45 Phim truyện Dấu hiệu tình yêu - Tập 2
20160403  06:00 60 Yoga dành cho các trình độ Yoga - Đôi chân - Phần 2 - số 7
20160403  07:00 15 Ngày An Viên  
20160403  07:15 15 Hương từ bi Trái tim cho em
20160403  07:30 30 Huyền bí phương Đông Bí ẩn tháp Chăm
20160403  08:00 30 Đi về phía mặt trời Đi lên bằng tri thức
20160403  08:30 30 Phim tài liệu Con đường tỉnh thức - Tập 39
20160403  09:00 15 Hài Chạy dây chạy chức
20160403  09:15 15 Camera giấu kín Khi nghệ sĩ bán hàng
20160403  09:30 30 Hoạt hình giáo dục đạo đức Tiểu hòa thượng Ikkyu - Tập 89
20160403  10:00 15 Ngày An Viên  
20160403  10:15 15 Văn hóa toàn cảnh  
20160403  10:30 30 Phim tài liệu Con đường tỉnh thức - Tập 40
20160403  11:00 15 Camera giấu kín Khi nhìn thấy móc túi
20160403  11:15 45 Phim truyện Đạt Ma sư tổ - Tập 20
20160403  12:00 15 Ngày An Viên  
20160403  12:15 45 Phim truyện Dấu hiệu tình yêu - Tập 2
20160403  13:00 15 Những miền đất Phật Đất thiêng xứ Đoài - Tập 6, Hệ thống văn bia xứ Đoài
20160403  13:15 15 Khai tâm chuyện Chiếc còi báo cháy
20160403  13:30 30 Phim tài liệu Con đường tỉnh thức - Tập 38
20160403  14:00 30 Hương sen màu nhiệm Sống thiền
20160403  14:30 30 Chung một mái nhà Những sinh linh bé nhỏ
20160403  15:00 45 Phim truyện Đạt Ma sư tổ - Tập 19
20160403  15:45 15 Dưới bóng bồ đề Hương vị yêu thương
20160403  16:00 15 Ngày An Viên  
20160403  16:15 30 Lắng nghe và chia sẻ Đứng trước cánh cửa giảng đường Đại học
20160403  16:45 15 1001 điểm đến Đường lên núi Chúa
20160403  17:00 30 Dòng chảy cuộc sống  Đôn Hoàng - Tập 19
20160403  17:30 30 Hoạt hình giáo dục đạo đức Tiểu hòa thượng Ikkyu - Tập 90
20160403  18:00 45 Thông điệp lịch sử Thế giới cổ đại - Tập 4
20160403  18:45 45 Phim truyện Đạt Ma sư tổ - Tập 21
20160403  19:30 30 Chùa làng Làng chùa Đại Ninh
20160403  20:00 15 Ngày An Viên  
20160403  20:15 105 Phim điện ảnh  Phim điện ảnh - Chuyện nhà bếp - Tập 1
20160403  22:00 15 Ngày An Viên  
20160403  22:15 30 Hương sen màu nhiệm Sống thiền
20160403  22:45 30 Dòng chảy cuộc sống Đôn Hoàng - Tập 20
20160403  23:15 45 Phim truyện Dấu hiệu tình yêu - Tập 3


Tin liên quan
Lịch phát sóng kênh TTXVN ngày 23-3-2016
Cập nhật lúc: 10:00:28 - 28/03/2016
Lịch phát sóng kênh TTXVN ngày 21-3-2016
Cập nhật lúc: 10:00:28 - 28/03/2016
Lịch phát sóng kênh TTXVN ngày 14-3-2016
Cập nhật lúc: 10:00:28 - 28/03/2016
Lịch phát sóng kênh TTXVN ngày 11-3-2016
Cập nhật lúc: 10:00:28 - 28/03/2016
Video nổi bật
Logos
Logos
Lo go
logo
logo
lo go