Cấp Giấy phép sản xuất chương trình đặc biệt

Cập nhật lúc: 13:24:33 - 20/08/2015

Cấp Giấy phép sản xuất chương trình đặc biệt

Thủ tục   Cấp Giấy phép sản xuất chương trình đặc biệt
- Trình tự thực hiện:
- Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất chương trình đặc biệt.
- Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử có trách nhiệm xét cấp Giấy phép sản xuất chương trình đặc biệt. Trường hợp không cấp Giấy phép trả lời và nêu rõ lý do.
- Cách thức thực hiện; 
- Nộp trực tiếp: Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
- Qua hệ thống bưu chính
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất chương trình đặc biệt, nêu rõ: Tên chương trình, mục đích sản xuất, thời lượng chương trình, nội dung chủ yếu, địa điểm thực hiện, thời gian phát sóng dự kiến, tên đơn vị thực hiện liên kết (nếu có).
- Văn bản chấp thuận của cơ quan chủ quản đối với việc sản xuất chương trình đặc biệt của tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc các Bộ, Ngành.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ bản chính
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép
- Lệ phí (nếu có): Không
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Không
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Thông tư số 07/2011/TT-BTTTT ngày 01/3/1011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp Giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình


Tin liên quan
Video nổi bật
Logos
Logos
Lo go
logo
logo
lo go