Cấp giấy phép chuyên trang của báo chí điện tử

Cập nhật lúc: 13:05:40 - 20/08/2015

Cấp giấy phép chuyên trang của báo chí điện tử

Thủ tục   Cấp giấy phép chuyên trang của báo chí điện tử
- Trình tự thực hiện:
- Cơ quan báo chí điện tử muốn bổ sung chuyên trang báo chí điện tử không nằm trong quy định của Giấy phép hoạt động báo chí điện tử phải làm thủ tục đề nghị cấp phép theo quy định
- Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thẩm định hồ sơ và trình Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, cấp phép sau khi có ý kiến thống nhất của Ban Tuyên giáo Trung ương.
- Cơ quan, tổ chức nhận được phản hồi về việc cấp phép trong khoảng thời gian 30 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định
- Cách thức thực hiện; 
- Trực tiếp tại trụ sở Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Qua hệ thống bưu chính
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản;
- Tờ khai đề nghị cấp phép chuyên trang báo chí điện tử (Mẫu số 4 – Thông tư 33)
- Bản sao có chứng thực Giấy phép hoạt động báo chí điện tử;
- Đề án xây dựng chuyên trang báo chí điện tử .
- Văn bản của Sở Thông tin và Truyền thông địa phương xác nhận có đủ điều kiện hoạt động chuyên trang (đối với các cơ quan báo chí điện tử thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương).
- Bản in mầu giao diện trang chủ của chuyên trang.
- Giấy chứng nhận đăng ký sử dụng tên miền (đối với trường hợp chuyên trang có tên miền riêng).
Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) bản chính
- Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban Tuyên giáo Trung ương; Sở Thông tin và Truyền thông
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép
- Lệ phí (nếu có): Không
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Tờ khai đề nghị cấp phép chuyên trang báo chí điện tử (Mẫu số 4 – Thông tư 33)
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
- Phải phù hợp với quy hoạch báo chí đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
- Điều kiện về nhân sự:
+ Có người đủ các điều kiện sau đây để bổ nhiệm tổng biên tập, phó tổng biên tập cơ quan báo chí điện tử:
Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên;
Có trình độ lý luận chính trị cao cấp trở lên;
Đã qua lớp đào tạo về nghiệp vụ quản lý báo chí được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp chứng chỉ;
Có Thẻ nhà báo đang còn hiệu lực do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp;
Không trong thời gian thi hành hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên.
+ Có đủ nhân sự dự kiến để hình thành lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn và có đủ đội ngũ phóng viên, biên tập viên đã được cấp Thẻ nhà báo bảo đảm cho hoạt động của báo, tạp chí điện tử.
+ Trường hợp cơ quan báo chí điện tử sử dụng ngôn ngữ nước ngoài hoặc tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam để thể hiện nội dung thông tin, phải có đủ phóng viên, biên tập viên thành thạo về ngôn ngữ đó để đảm bảo việc xuất bản và phải có lãnh đạo cơ quan báo chí hoặc người được lãnh đạo ủy quyền chịu trách nhiệm về nội dung có khả năng sử dụng thành thạo ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số đó.
- Xác định rõ tên gọi của báo chí điện tử dự kiến đề nghị cấp giấy phép; tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, ngôn ngữ thể hiện của cơ quan báo chí điện tử.
- Phải sử dụng ít nhất một tên miền.vn còn thời hạn sử dụng tối thiểu 6 tháng tại thời điểm xin cấp phép.
- Xây dựng quy trình quản lý phù hợp với mô hình hoạt động báo chí điện tử.
- Đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, tài chính, kỹ thuật theo hồ sơ đề nghị cấp phép.
- Được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chứng nhận có đủ điều kiện để hoạt động báo chí điện tử và phù hợp với quy hoạch phát triển báo chí của địa phương đối với các tổ chức đứng tên đề nghị cấp phép thành lập báo chí điện tử của địa phương.
- Đối với các tổ chức tôn giáo, Viện nghiên cứu khoa học cơ bản chuyên ngành đề nghị cấp phép hoạt động báo chí điện tử và những trường hợp đặc biệt khác sẽ do Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, quyết định.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Luật báo chí ngày 28/12/1989
Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí
Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 về quản lý cung cấp và sử dụng dịch vụ Interrnet và thông tin điện tử trên Internet.
- Thông tư số 33/2011/TT-BTTTT ngày 1/11/2011 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định chi tiết về việc cấp giấy phép hoạt động báo chí điện tử, giấy phép chuyên trang báo chí điện tử.


Tin liên quan
Video nổi bật
Logos
Logos
Lo go
logo
logo
lo go