Người dân đưa tờ giấy lên trên miệng ống giếng, tờ giấy bốc cháy.

Cập nhật lúc 08:48:38 - 04/08/2016

Người dân đưa tờ giấy lên trên miệng ống giếng, tờ giấy bốc cháy.

TỪ KHOÁ: Nghệ An cháy giếng khoan dòng khí gây cháy
Video liên quan
Video nổi bật
Logos
Logos
Lo go
logo
logo
lo go