LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH VTC12(tuần từ 31/8-6/9/2015)

Cập nhật lúc: 00:09:58 - 01/09/2015

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG KÊNH VTC12

DỰ KIẾN KHUNG CHƯƠNG TRÌNH  KÊNH VTC12
(Tuần từ 31/08/2015 - 06/09/2015) 
T.gian T/L Thứ 2
31/08
Thứ 3
01/09
Thứ 4
02/09
Thứ 5
03/09
Thứ 6
04/09
Thứ 7
05/09
Chủ Nhật
06/09
6:00:00 0:50:00 PHIM VIỆT NAM
Đường về
Tập 6
PHIM VIỆT NAM
Đường về
Tập 7
PHIM VIỆT NAM
Đường về
Tập 8
PHIM VIỆT NAM
Đường về
Tập 9
PHIM VIỆT NAM
Đường về
Tập 10/H
PHIM VIỆT NAM
Trước ngưỡng cửa
cuộc đời - Tập 1
PHIM VIỆT NAM
Trước ngưỡng cửa
cuộc đời - Tập 2
6:50:00 0:50:00 PHIM VIỆT NAM
Hậu họa
Tập 6
PHIM VIỆT NAM
Hậu họa
Tập 7
PHIM VIỆT NAM
Hậu họa
Tập 8
PHIM VIỆT NAM
Hậu họa
Tập 9
PHIM VIỆT NAM
Hậu họa
Tập 10
PHIM VIỆT NAM
Hậu họa
Tập 11
PHIM VIỆT NAM
Hậu họa
Tập 12
7:40:00 0:10:00 HÀI - ĐỆM HÀI - ĐỆM HÀI - ĐỆM HÀI - ĐỆM HÀI - ĐỆM HÀI - ĐỆM HÀI - ĐỆM
7:50:00 0:50:00 PHIM VIỆT NAM
Xóm trọ
Tập 26
PHIM VIỆT NAM
Xóm trọ
Tập 27
PHIM VIỆT NAM
Xóm trọ
Tập 28
PHIM VIỆT NAM
Xóm trọ
Tập 29
PHIM VIỆT NAM
Xóm trọ
Tập 30/H
PHIM VIỆT NAM
Hương phù sa
Tập 1
PHIM VIỆT NAM
Hương phù sa
Tập 2
8:40:00 0:50:00 PHIM VIỆT NAM
Tình yêu còn mãi
Tập 8
PHIM VIỆT NAM
Tình yêu còn mãi
Tập 9
PHIM VIỆT NAM
Tình yêu còn mãi
Tập 10/H
PHIM VIỆT NAM
Điệp vụ thứ nhất
Tập 1
73'
PHIM VIỆT NAM
Điệp vụ thứ nhất
Tập 2
75'
PHIM VIỆT NAM
Tiếng nói bên phải
Tập 1
PHIM VIỆT NAM
Tiếng nói bên phải
Tập 2
9:30:00 0:30:00 GÓC CƯỜI GÓC CƯỜI
Bầu sô sao chổi
GÓC CƯỜI
Ôi tin đồn
GÓC CƯỜI
Chuyện từ hàng bia
GÓC CƯỜI
Lệ làng
10:00:00 0:50:00 PHIM VIỆT NAM
Bão trong im lặng
Phần 2 - Tập 8
PHIM VIỆT NAM
Bão trong im lặng
Phần 2 - Tập 9
PHIM VIỆT NAM
Bão trong im lặng
Phần 2 - Tập 10
PHIM VIỆT NAM
Bão trong im lặng
Phần 2 - Tập 11
PHIM VIỆT NAM
Bão trong im lặng
Phần 2 - Tập 12
PHIM VIỆT NAM
Bão trong im lặng
Phần 2 - Tập 13
PHIM VIỆT NAM
Bão trong im lặng
Phần 2 - Tập 14
10:50:00 1:00:00 PHIM VIỆT NAM
Có lẽ bởi vì yêu
Tập 11
PHIM VIỆT NAM
Có lẽ bởi vì yêu
Tập 12
PHIM VIỆT NAM
Có lẽ bởi vì yêu
Tập 13
PHIM VIỆT NAM
Có lẽ bởi vì yêu
Tập 14
PHIM VIỆT NAM
Có lẽ bởi vì yêu
Tập 15
PHIM VIỆT NAM
Có lẽ bởi vì yêu
Tập 16
PHIM VIỆT NAM
Có lẽ bởi vì yêu
Tập 17/H
11:50:00 0:10:00 HÀI - ĐỆM HÀI - ĐỆM HÀI - ĐỆM HÀI - ĐỆM HÀI - ĐỆM HÀI - ĐỆM HÀI - ĐỆM
12:00:00 1:00:00 PHIM VIỆT NAM
Ở rể
Tập 34/H
PHIM VIỆT NAM
Ngày đó đến bây giờ
Tập 1
PHIM VIỆT NAM
Ngày đó đến bây giờ
Tập 2
PHIM VIỆT NAM
Ngày đó đến bây giờ
Tập 3
PHIM VIỆT NAM
Ngày đó đến bây giờ
Tập 4
PHIM VIỆT NAM
Ngày đó đến bây giờ
Tập 5/H
PHIM VIỆT NAM
Rừng thiêng
Tập 1
13:00:00 0:50:00 PHIM VIỆT NAM
Đường về
Tập 7
PHIM VIỆT NAM
Đường về
Tập 8
PHIM VIỆT NAM
Đường về
Tập 9
PHIM VIỆT NAM
Đường về
Tập 10/H
PHIM VIỆT NAM
Trước ngưỡng cửa
cuộc đời - Tập 1
PHIM VIỆT NAM
Trước ngưỡng cửa
cuộc đời - Tập 2
PHIM VIỆT NAM
Trước ngưỡng cửa
cuộc đời - Tập 3
13:50:00 0:10:00 QC + Đệm QC + Đệm PHIM VIỆT NAM
Điệp vụ thứ nhất
Tập 1
73'
PHIM VIỆT NAM
Điệp vụ thứ nhất
Tập 2
75'
QC + Đệm QC + Đệm QC + Đệm
14:00:00 0:50:00 PHIM VIỆT NAM
Tình yêu còn mãi
Tập 9
PHIM VIỆT NAM
Tình yêu còn mãi
Tập 10/H
PHIM VIỆT NAM
Tiếng nói bên phải
Tập 1
PHIM VIỆT NAM
Tiếng nói bên phải
Tập 2
PHIM VIỆT NAM
Tiếng nói bên phải
Tập 3/10
14:50:00 0:10:00 QC + Đệm QC + Đệm QC + Đệm QC + Đệm QC + Đệm
15:00:00 0:50:00 PHIM VIỆT NAM
Bão trong im lặng
Phần 2 - Tập 9
PHIM VIỆT NAM
Bão trong im lặng
Phần 2 - Tập 10
PHIM VIỆT NAM
Bão trong im lặng
Phần 2 - Tập 11
PHIM VIỆT NAM
Bão trong im lặng
Phần 2 - Tập 12
PHIM VIỆT NAM
Bão trong im lặng
Phần 2 - Tập 13
PHIM VIỆT NAM
Bão trong im lặng
Phần 2 - Tập 14
PHIM VIỆT NAM
Bão trong im lặng
Phần 2 - Tập 15/18
15:50:00 0:10:00 QC + Đệm QC + Đệm QC + Đệm QC + Đệm QC + Đệm QC + Đệm QC + Đệm
16:00:00 0:50:00 PHIM VIỆT NAM
Hậu họa
Tập 7
PHIM VIỆT NAM
Hậu họa
Tập 8
PHIM VIỆT NAM
Hậu họa
Tập 9
PHIM VIỆT NAM
Hậu họa
Tập 10
PHIM VIỆT NAM
Hậu họa
Tập 11
PHIM VIỆT NAM
Hậu họa
Tập 12
PHIM VIỆT NAM
Hậu họa
Tập 13
16:50:00 0:50:00 PHIM VIỆT NAM
Xóm trọ
Tập 27
PHIM VIỆT NAM
Xóm trọ
Tập 28
PHIM VIỆT NAM
Xóm trọ
Tập 29
PHIM VIỆT NAM
Xóm trọ
Tập 30/H
PHIM VIỆT NAM
Hương phù sa
Tập 1
PHIM VIỆT NAM
Hương phù sa
Tập 2
PHIM VIỆT NAM
Hương phù sa
Tập 3/29
17:40:00 0:20:00 GÓC CƯỜI
Bầu sô sao chổi
GÓC CƯỜI
Ôi tin đồn
GÓC CƯỜI
Chuyện nhà Mộc
GÓC CƯỜI
Chuyện cậu xế
GÓC CƯỜI
Chuyện từ hàng bia
GÓC CƯỜI
Lệ làng
GÓC CƯỜI
Con dâu thời hiện đại
18:00:00 1:00:00 PHIM VIỆT NAM
Ngày đó đến bây giờ
Tập 1
PHIM VIỆT NAM
Ngày đó đến bây giờ
Tập 2
PHIM VIỆT NAM
Ngày đó đến bây giờ
Tập 3
PHIM VIỆT NAM
Ngày đó đến bây giờ
Tập 4
PHIM VIỆT NAM
Ngày đó đến bây giờ
Tập 5/H
PHIM VIỆT NAM
Rừng thiêng
Tập 1
PHIM VIỆT NAM
Rừng thiêng
Tập 2
19:00:00 0:50:00 PHIM VIỆT NAM
Đường về
Tập 8
PHIM VIỆT NAM
Đường về
Tập 9
PHIM VIỆT NAM
Đường về
Tập 10/H
PHIM VIỆT NAM
Trước ngưỡng cửa
cuộc đời - Tập 1
PHIM VIỆT NAM
Trước ngưỡng cửa
cuộc đời - Tập 2
PHIM VIỆT NAM
Trước ngưỡng cửa
cuộc đời - Tập 3
PHIM VIỆT NAM
Trước ngưỡng cửa
cuộc đời - Tập 4/8
19:50:00 0:05:00 Đệm Đệm Đệm Đệm Đệm Đệm Đệm
19:55:00 0:50:00 PHIM VIỆT NAM
Để gió cuốn đi
Tập 16
PHIM VIỆT NAM
Để gió cuốn đi
Tập 17
PHIM VIỆT NAM
Để gió cuốn đi
Tập 18
PHIM VIỆT NAM
Để gió cuốn đi
Tập 19
PHIM VIỆT NAM
Để gió cuốn đi
Tập 20
PHIM VIỆT NAM
Để gió cuốn đi
Tập 21
PHIM VIỆT NAM
Để gió cuốn đi
Tập 22/26
20:45:00 0:25:00 GÓC CƯỜI
Ôi tin đồn
GÓC CƯỜI
Chuyện nhà Mộc
GÓC CƯỜI
Chuyện cậu xế
GÓC CƯỜI
Chuyện từ hàng bia
GÓC CƯỜI
Lệ làng
GÓC CƯỜI
Con dâu thời hiện đại
GÓC CƯỜI
Bạo hành
21:10:00 0:50:00 PHIM VIỆT NAM
Hậu họa
Tập 8
PHIM VIỆT NAM
Hậu họa
Tập 9
PHIM VIỆT NAM
Hậu họa
Tập 10
PHIM VIỆT NAM
Hậu họa
Tập 11
PHIM VIỆT NAM
Hậu họa
Tập 12
PHIM VIỆT NAM
Hậu họa
Tập 13
PHIM VIỆT NAM
Hậu họa
Tập 14/25
22:00:00 0:50:00 PHIM VIỆT NAM
Có lẽ bởi vì yêu
Tập 12
PHIM VIỆT NAM
Có lẽ bởi vì yêu
Tập 13
PHIM VIỆT NAM
Có lẽ bởi vì yêu
Tập 14
PHIM VIỆT NAM
Có lẽ bởi vì yêu
Tập 15
PHIM VIỆT NAM
Có lẽ bởi vì yêu
Tập 16
PHIM VIỆT NAM
Có lẽ bởi vì yêu
Tập 17/H
PHIM VIỆT NAM
Ván cờ vồ
Tập 1/2
22:50:00 1:00:00 PHIM VIỆT NAM
Ngày đó đến bây giờ
Tập 2
PHIM VIỆT NAM
Ngày đó đến bây giờ
Tập 3
PHIM VIỆT NAM
Ngày đó đến bây giờ
Tập 4
PHIM VIỆT NAM
Ngày đó đến bây giờ
Tập 5/H
PHIM VIỆT NAM
Rừng thiêng
Tập 1
PHIM VIỆT NAM
Rừng thiêng
Tập 2
PHIM VIỆT NAM
Rừng thiêng
Tập 3/15


Tin liên quan
LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH THÔNG TẤN 01/09/2015
Cập nhật lúc: 00:09:58 - 01/09/2015
Lịch phát sóng kênh ANTG tuần 31/8/2015 - 6/9/2015
Cập nhật lúc: 00:09:58 - 01/09/2015
Lịch phát sóng kênh An Viên tuần 31/8/2015 - 6/9/2015
Cập nhật lúc: 00:09:58 - 01/09/2015
LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH THÔNG TẤN 31/08/2015
Cập nhật lúc: 00:09:58 - 01/09/2015
LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH THÔNG TẤN 30/08/2015
Cập nhật lúc: 00:09:58 - 01/09/2015
LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH THÔNG TẤN 29/08/2015
Cập nhật lúc: 00:09:58 - 01/09/2015
LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH THÔNG TẤN 28/08/2015
Cập nhật lúc: 00:09:58 - 01/09/2015
LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH THÔNG TẤN 27/08/2015
Cập nhật lúc: 00:09:58 - 01/09/2015
LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH THÔNG TẤN 26/08/2015
Cập nhật lúc: 00:09:58 - 01/09/2015
LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH THÔNG TẤN 26/08/2015
Cập nhật lúc: 00:09:58 - 01/09/2015
LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH THÔNG TẤN 25/08/2015
Cập nhật lúc: 00:09:58 - 01/09/2015
Video nổi bật
Logos
Logos
Lo go
logo
logo
lo go