Cấp, đổi thẻ nhà báo

Cập nhật lúc: 13:17:37 - 20/08/2015

Cấp, đổi thẻ nhà báo

Thủ tục   Cấp, đổi thẻ nhà báo
- Trình tự thực hiện:
Cơ quan báo chí (Đài Phát thanh, truyền hình, Báo điện tử) đến Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử nộp hồ sơ;
- Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử thẩm định; Đủ điều kiện trình Lãnh đạo Bộ ký cấp thẻ nhà báo.
- Cách thức thực hiện;   Nộp trực tiếp: Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Bản Khai đăng ký cấp Thẻ nhà báo.
- Bản sao quyết định biên chế hoặc hợp đồng dài hạn được cơ quan báo chí hoặc cơ quan công chứng nhà nước xác nhận;
- Tổng hợp danh sách đề nghị cấp thẻ nhà báo;
- Bản sao Giấy phép hoạt động báo chí.
Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
- Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ nhà báo
- Lệ phí (nếu có): Không
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Bản khai đăng ký cấp Thẻ Nhà báo (Thông tư 07)
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
- Người được xét cấp Thẻ nhà báo phải bảo đảm các điều kiện và tiêu chuẩn sau đây:
+ Tốt nghiệp đại học; trường hợp là người dân tộc thiểu số đang công tác tại cơ quan báo chí miền núi hoặc chương trình phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc thiểu số phải có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học trở lê
+ Có thời gian công tác liên tục theo chế độ biên chế hoặc hợp đồng dài hạn tại cơ quan báo chí đề nghị cấp Thẻ từ ba (3) năm trở lên, tính đến thời điểm xét cấp Thẻ;
+ Hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan báo chí phân công;
+. Không vi phạm quy định về phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp báo chí; không bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên trong thời hạn 12 tháng tính đến thời điểm xét cấp Thẻ;
+ Được cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí, Sở Văn hóa - Thông tin (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) (đối với báo chí các tỉnh, thành phố) và Hội nhà báo cùng cấp thống nhất đề nghị cấp Thẻ nhà báo.
-. Các trường hợp sau đây không được xét cấp Thẻ nhà báo:
+ Không thuộc các đối tượng quy định tại khoản 1 mục II;
+ Bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên, trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ra Quyết định kỷ luật đến thời điểm xét cấp Thẻ;
+ Là đối tượng liên quan trong các vụ án chưa có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
+ Bị Bộ Văn hóa - Thông tin (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ra quyết định thu hồi Thẻ nhà báo do vi phạm quy định của pháp luật mà thời gian thu hồi Thẻ chưa quá 12 tháng kể từ ngày ra quyết định đến thời điểm xét cấp thẻ.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Luật báo chí ngày 28/12/1989
Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí
- Thông tư 07/2007/TT- BVHTT ngày 20/3/3007 của Bộ Văn hóa - Thông tin Hướng dẫn cấp, đổi và thu hồi Thẻ nhà báo


Tin liên quan
Video nổi bật
Logos
Logos
Lo go
logo
logo
lo go