Lịch phát sóng kênh VTV5 tuần từ (29-3 đến 4-4-2016)

Cập nhật lúc: 09:35:26 - 29/03/2016

                  

LỊCH PHÁT SÓNG NGÀY 29/3/2016
  
0h00: PHIM TÀI LIỆU
                Khát vọng bất diệt- Tập 1: Thuở hồng hoang
 
0h30: PHIM TÀI LIỆU
            Người bản Hốc
           
1h00: CA NHẠC
 
1h30: NHỮNG MẢNH GHÉP CUỘC SỐNG
                Kết cấu hoàn hảo- Tập 1
               
2h00: VUI SỐNG MỖI NGÀY
 
2h30: KHÁM PHÁ VIỆT NAM
 
3h00: PHIM HOẠT HÌNH
                Người đẹp ngủ trong rừng- Tập 16
 
3h30: KHÁM PHÁ NAM TRUNG BỘ
                Làng nghề ven biển Nam Trung Bộ- Tập 4: Làng thúng chai
 
4h00: NHỊP SỐNG VTV5
 
4h30: PHIM TRUYỆN
                Ngôi biệt thự màu tro lạnh - Tập 29
 
5h30: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG H’MÔNG
               
6h00: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG MƯỜNG
 
6h30: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG THÁI
 
7h00: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG BANA
               
7h30: KÝ SỰ VÙNG BIÊN
            Đất Lào Cai- Tập 1: Hồi sinh trên đỉnh A Mú Sung
 
8h00: PHIM TÀI LIỆU
            Thiên nhiên núi Chúa- Tập 3
 
8h30: CA NHẠC
 
9h00: VUI SỐNG MỖI NGÀY
 
9h45: CHUYÊN MỤC KIẾN THỨC & CUỘC SỐNG
 
10h00: SẮC MÀU VĂN HÓA
 
10h30: PHIM TRUYỆN
Khi yêu đừng hỏi tại sao - Tập 25
 
11h15: PHIM HOẠT HÌNH
            Thị trấn mộng mơ - Tập 47, 48
 
11h45: THỜI SỰ
 
12h00: PHIM TRUYỆN
Lửa yêu thương - Tập 23, 24
 
13h30: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG H’MÔNG
 
14h00: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG  DAO
 
14h30: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG TÀY
 
15h00: CA NHẠC
 
15h30: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG THÁI
 
16h00: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG K’HO
 
16h30: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG J’RAI
 
17h00: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG BANA
 
17h30: PHIM HOẠT HÌNH
                Người đẹp ngủ trong rừng  - Tập 16
 
18h00: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG CHĂM
 
18h30: THỜI SỰ
 
18h50: BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
 
19h00: PHIM TRUYỆN
                Hai người cha- Tập 11, 12
 
20h30: THÔNG TIN CHÍNH SÁCH & PHÁP LUẬT
 
20h45: TRANG VĂN HÓA
 
21h00: DÂN TỘC PHÁT TRIỂN
 
21h30: PHÓNG SỰ
                Chính sách BHYT, BHXH vùng đồng bào dân tộc ở Lào Cai
 
22h00: PHIM TRUYỆN
                Ngôi biệt thự màu tro lạnh- Tập 29
 
22h45: KHÁM PHÁ NAM TRUNG BỘ
                Làng nghề ven biển Nam Trung Bộ- Tập 4: Làng thúng chai
 
23h00: CA NHẠC
 
23h30: PHIM TÀI LIỆU
            Thiên nhiên núi Chúa- Tập 3
  
LỊCH PHÁT SÓNG NGÀY 30/3/2016
 
0h00: PHIM TÀI LIỆU
                Khát vọng bất diệt- Tập 2: Một thế kỷ lao tù – Phần 1: Côn Đảo thơi thực dân Pháp
 
0h30: BẠN NHÀ NÔNG
            Làng hoa Xuân Quan
           
1h00: CA NHẠC
 
1h30: NHỮNG MẢNH GHÉP CUỘC SỐNG
                Kết cấu hoàn hảo- Tập 3
               
2h00: VUI SỐNG MỖI NGÀY
 
2h45: KHÁM PHÁ VIỆT NAM
 
3h00: PHIM HOẠT HÌNH
                Người đẹp ngủ trong rừng- Tập 17
 
3h30: KÝ SỰ
                Xuôi dòng Đồng Nai - Tập 1: Khúc tráng ca về dòng sông
 
4h00: PHIM TÀI LIỆU
            Tình yêu dân ca trong trái tim Hồ Chí Minh
 
4h30: PHIM TRUYỆN
                Ngôi biệt thự màu tro lạnh - Tập 30
 
5h30: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG H’MÔNG
               
6h00: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG DAO
 
6h30: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG THÁI
 
7h00: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG J’RAI
               
7h30: KÝ SỰ VÙNG BIÊN
            Đất Lào Cai- Tập 2: Lên Y Tý ngày mùa
 
8h00: PHIM TÀI LIỆU
            Thiên nhiên Núi Chúa- Tập 4
 
8h30: CA NHẠC
 
9h00: VUI SỐNG MỖI NGÀY
 
9h45: THÔNG TIN CHÍNH SÁCH & PHÁP LUẬT
 
10h00: DÂN TỘC PHÁT TRIỂN
 
10h30: PHIM TRUYỆN
Khi yêu đừng hỏi tại sao - Tập 26
 
11h15: PHIM HOẠT HÌNH
            Thị trấn mộng mơ - Tập 47, 48
 
11h45: THỜI SỰ
 
12h00: PHIM TRUYỆN
Lửa yêu thương - Tập 25, 26
 
13h30: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG H’MÔNG
 
14h00: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG DAO
 
14h30: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG CAO LAN
 
15h00: CA NHẠC
 
15h30: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG THÁI
 
16h00: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG K’HO
 
16h30: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG J’RAI
 
17h00: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG BANA
 
17h30: PHIM HOẠT HÌNH
                Người đẹp ngủ trong rừng  - Tập 17
 
18h00: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG CHĂM
 
18h30: THỜI SỰ
 
18h50: BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
 
19h00: PHIM TRUYỆN
                Hai người cha- Tập 13,14
 
20h30: KIẾN THỨC & CUỘC SỐNG
 
 
20h45: PHÓNG SỰ
                Tiến sĩ “Biến đổi khí hậu”
 
21h00: PHIM TÀI LIỆU
                Niềm tin từ tờ báo
 
21h30: KHÁM PHÁ THẾ GIỚI
                Bảo vệ loài khỉ đột
 
22h00: PHIM TRUYỆN
                Ngôi biệt thự màu tro lạnh- Tập 30
 
22h45: KÝ SỰ
                Xuôi dòng Đồng Nai - Tập 1: Khúc tráng ca về dòng sông
 
23h00: CA NHẠC
 
23h30: PHIM TÀI LIỆU
            Thiên nhiên Núi Chúa- Tập 4
  
LỊCH PHÁT SÓNG NGÀY 31/03/2016
 
0h00: PHIM TÀI LIỆU
Khát vọng bất diệt – Tập 3: Một thế kỷ lao tù – Phần 2: Côn Đảo thời đế quốc Mỹ
 
0h30: HÀNH TRÌNH CUỘC SỐNG   
 
1h00: CA NHẠC
 
1h30: NHỮNG MẢNH GHÉP CUỘC SỐNG 
Kết cấu hoàn hảo – Tập 4                  
 
2h00: VUI SỐNG MỖI NGÀY 
 
3h00: PHIM HOẠT HÌNH
            Người đẹp ngủ trong rừng  - Tập 18
 
3h30: KÝ SỰ
            Xuôi dòng Đồng Nai – Tập 2: Ấn tượng Langbiang
 
4h00: PHIM TÀI LIỆU  
            Nâng bước em đến trường
4h30: PHIM TRUYỆN
            Ngôi biệt thự màu tro lạnh  – Tập 31 
 
5h30: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG H’MÔNG
 
6h00: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG  TÀY
 
6h30: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG THÁI
 
7h00: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG  XÊ ĐĂNG
 
7h30: KÝ SỰ VÙNG BIÊN 
                Đất Lào Cai – Tập 3: Người vùng cao làm văn hóa 
 
8h00: BẠN CỦA NHÀ NÔNG  
                Phát triển canh tác nông nghiệp trên vùng đất dốc  
 
8h30: CA NHẠC
             
9h00: VUI SỐNG MỖI NGÀY
 
9h45: KIẾN THỨC & CUỘC SỐNG  
 
10h00: PHIM TÀI LIỆU
            Phá vây  
           
10h30: PHIM TRUYỆN
                Khi yêu đừng hỏi tại sao – Tập 27
 
11h15: PHIM HOẠT HÌNH
            Thị trấn mộng mơ  - Tập 49, 50
 
11h45: THỜI SỰ
 
12h00: PHIM TRUYỆN
Lửa yêu thương - Tập 27,  28
 
13h30: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG H’MÔNG
 
14h00: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG DAO
 
14h30: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG MƯỜNG
 
15h00: CA NHẠC
 
 15h30: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG THÁI
 
16h00: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG K’HO
 
16h30: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG CƠ  TU
 
17h00: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG BA NA
 
17h30: PHIM HOẠT HÌNH
                Người đẹp ngủ trong rừng - Tập 18
 
18h00: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG CHĂM
 
18h30: THỜI SỰ
 
18h50: BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
 
19h00: PHIM TRUYỆN
                Hai người cha  – Tập 15, 16
 
20h30: THÔNG TIN CHÍNH SÁCH  & PHÁP LUẬT
 
20h45: KHÁM PHÁ VIỆT NAM
               
21h00: AN TOÀN GIAO THÔNG   
 
21h30: HÀNH TRÌNH CUỘC SỐNG    
 
22h00: PHIM TRUYỆN
Ngôi biệt thự màu tro lạnh – Tập 31
 
22h45: KÝ SỰ
                Xuôi dòng Đồng Nai – Tập 2
 
23h00: CA NHẠC  
 
23h30: BẠN CỦA NHÀ NÔNG 
                Phát triển canh tác nông nghiệp trên vùng đất dốc
 
LỊCH PHÁT SÓNG NGÀY 1/4/2016

0h00: PHIM TÀI LIỆU
                Khát vọng bất diệt – Tập 4: Địa ngục trần gian
 
0h30: DANH NHÂN ĐẤT VIỆT
                Người tù Côn Đảo đầu tiên
 
1h00: CA NHẠC
               
1h30: MẢNH GHÉP CUỘC SỐNG
            Kết cầu hoàn hảo – Tập 5
 
2h00: VUI SỐNG MỖI NGÀY
 
2h45: KHÁM PHÁ VIỆT NAM
 
3h00: PHIM HOẠT HÌNH
            Người đẹp ngủ trong rừng - Tập 19
 
3h30: KÝ SỰ
            Xuôi dòng Đồng Nai – Tập 3: Hồ Đan Kia – Suối vàng
 
4h00: PHIM TÀI LIỆU
            Chuyện kể tỉ phú cá lồng
 
4h30: PHIM TRUYỆN
            Ngôi biệt thự màu tro lạnh – Tập 32
 
5h30: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG H’MÔNG
 
6h00: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG DAO
 
6h30: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG THÁI
 
7h00: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG K’HO
 
7h30: KÝ SỰ
                Đất Lào Cai – Tập 4: Chuyện của dân, chuyện của quân
 
8h00: NÔNG THÔN MỚI
                Bất cập cơ chế hỗ trợ thiên tai
 
8h30: CA NHẠC
           
9h00: VUI SỐNG MỖI NGÀY
 
9h45: THÔNG TIN CHÍNH SÁCH & PHÁP LUẬT
 
10h00: AN TOÀN GIAO THÔNG
 
10h30: PHIM TRUYỆN
Khi yêu đừng hỏi tại sao – Tập 28
 
11h15: PHIM HOẠT HÌNH
            Thị trấn mộng mơ – Tập 1,2 phần 2
 
11h45: THỜI SỰ
 
12h00: PHIM TRUYỆN
                Lửa yêu thương - Tập 29,30
               
13h30: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG H’MÔNG
 
14h00: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG DAO
 
14h30: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG MƯỜNG
 
15h00: CA NHẠC
 
15h30: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG THÁI
 
16h00: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG K'HO
 
16h30: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG S’TIÊNG
               
17h00: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG BANA
 
17h30: PHIM HOẠT HÌNH
                Người đẹp ngủ trong rừng - Tập 19
 
18h00: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG CHĂM
 
18h30: THỜI SỰ
 
18h50: BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
 
19h00: PHIM TRUYỆN
            Hai người cha - Tập 17,18
 
20h30: KIẾN THỨC & CUỘC SỐNG
                 
20h45: TRANG VĂN HÓA
 
21h00: TỌA ĐÀM
                Vì nền nông nghiệp bền vững
 
21h30: SINH RA TỪ LÀNG
                Nguyễn Đình Thiện – triệu phú nuôi trâu giữa phố
 
22h00: PHIM TRUYỆN
                Biệt thự màu tro lạnh – Tập 32
               
22h45: KÝ SỰ
            Xuôi dòng Đồng Nai – Tập 3: Hồ Đan Kia – Suối vàng
 
23h00: CA NHẠC
 
23h30: KĨ NĂNG THOÁT HIỂM
                Dị vật rơi vào mắt
 
23h45: KHÁM PHÁ VIỆT NAM
 
LỊCH PHÁT SÓNG NGÀY 2/4/2016
 
0h00: PHIM TÀI LIỆU
Khát vọng bất diệt – Tập 5
 
0h30: DÂN TỘC PHÁT TRIỂN
 
1h00: CA NHẠC
 
1h30: SINH RA TỪ LÀNG
                Chàng trai có đôi tay vàng
 
2h00: VUI SỐNG MỖI NGÀY
 
2h45: KHÁM PHÁ VIỆT NAM
 
3h00: PHIM HOẠT HÌNH
            Người đẹp ngủ trong rừng – Tập 20
 
3h30: KÝ SỰ
            Xuôi dòng Đồng Nai – Tập 4
 
4h00: PHIM TÀI LIỆU
            Tình chị duyên em
 
4h30: PHIM TRUYỆN
            Ngôi biệt thự màu tro lạnh – Tập 33
 
5h30: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG H’MÔNG
 
6h00: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG  DAO
 
6h30: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG THÁI
 
7h00: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG  BA NA
 
7h30: KÝ SỰ VÙNG BIÊN
                Đât Lào Cai – Tập 5: Thành phố biên cương
 
8h00: RONG RUỔI ĐẤT PHƯƠNG NAM
                Giữ mãi từng vóc lụa đường tơ
 
8h30: CA NHẠC
           
9h00: KHÁM PHÁ THẾ GIỚI
            Múa rối bóng
 
9h45: KIẾN THỨC VÀ CUỘC SỐNG
 
10h00: SẮC MÀU VĂN HÓA
            Lễ cấp sắc của người Dao
 
10h30: PHIM TRUYỆN
                Khi yêu đừng hỏi tại sao – Tập 29
 
11h15: PHIM HOẠT HÌNH
            Thị trấn mộng mơ – Tập 3,4 phần 2
 
11h45: THỜI SỰ
 
12h00: PHIM TRUYỆN
Lửa yêu thương – Tập 31,32
 
13h30: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG H’MÔNG
 
14h00: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG DAO
 
14h30: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG TÀY
 
15h00: CA NHẠC
 
 15h30: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG THÁI
 
16h00: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG K’HO
 
16h30: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG PA KO
 
17h00: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG J’RAI
 
17h30: PHIM HOẠT HÌNH
            Người đẹp ngủ trong rừng – Tập 20
 
18h00: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG CHĂM
 
18h30: THỜI SỰ
 
18h50: BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
 
19h00: PHIM TRUYỆN
                Hai người cha – Tập 19,20
 
20h30: CHUYÊN MỤC THÔNG TIN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT
 
20h45: PHONG TUC VIỆT
                Đình làng Việt
 
21h15: THANH ÂM VIỆT
 
21h30: TIỂU PHẨM HAI
 
22h00: PHIM TRUYỆN
Ngôi biệt thự màu tro lạnh – Tập 33
 
22h45: KÝ SỰ
                Xuôi dòng Đồng Nai  – Tập 4
 
23h00: CA CỒ
                Ca khúc quân hành
 
23h30: PHÓNG SỰ
                Làng biển Bình Thuận
 
23h45: KHÁM PHÁ VIỆT NAM
  
LỊCH PHÁT SÓNG NGÀY 3/4/2016
 
0h00: PHIM TÀI LIỆU
                Khát vọng bất diệt - Tập 6: Khát vọng tự do
 
0h30: PHIM TÀI LIỆU
Ươm mầm chữ nơi vùng cao
1h00: CA NHẠC
               
1h30: PHIM TÀI LIỆU
            Những chiến công thầm lặng - Tập 1
 
2h00:KHÁM PHÁ THẾ GIỚI
            Kỳ diệu các loài cây
2h45: KHÁM PHÁ VIỆT NAM
           
3h00: PHIM HOẠT HÌNH
            Người đẹp ngủ trong rừng - Tập 21
 
3h30: KÝ SỰ
            Xuôi dòng Đồng Nai: Tập 5- Người thổi hồn vào đá
 
4h00: PHIM TÀI LIỆU
            Nước mắm Việt Nam
 
4h30: PHIM TRUYỆN
            Ngôi biệt thự màu tro lạnh - Tập 34
 
5h30: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG H’MÔNG
 
6h00: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG DAO
 
6h30: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG THÁI
 
7h00: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG BANA
 
7h30: PHIM TÀI LIỆU
                Đường Trường Sơn - tuyến hậu cần huyền thoại - Tập 1: Những người mở đường Trường Sơn
 
8h00: SINH RA TỪ LÀNG
                Làm giàu từ chanh tứ mùa
 
8h30: CA NHẠC
           
9h00: TIỂU PHẨM HÀI
 
9h30: PHIM TÀI LIỆU
            Bản nhạc mùa xuân
           
10h00: HÀNH TRÌNH CUỘC SỐNG
             
10h30: PHIM TRUYỆN
Khi yêu đừng hỏi tại sao - Tập 30
 
11h15: PHIM HOẠT HÌNH
            Thị trấn mộng mơ - Tập 3,4
 
11h45: THỜI SỰ
 
12h00: PHIM TRUYỆN
Lửa yêu thương - Tập 33,34
               
13h30: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG H’MÔNG
 
14h00: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG DAO
 
14h30: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG MƯỜNG
 
15h00: CA NHẠC
 
15h30: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG THÁI
 
16h00: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG K'HO
 
16h30: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG JETRIENG
               
17h00: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG BANA
 
17h30: PHIM HOẠT HÌNH
                Người đẹp ngủ trong rừng - Tập 21
 
18h00: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG CHĂM
 
18h30: THỜI SỰ
 
18h50: BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
 
19h00: SÂN KHẤU
                Vị ngọt cà na đắng
 
20h40: TRANG VĂN HÓA
 
                 
20h50: V VIỆT NAM
 Làng Đọi Tam và cảm hứng bất tận
 
21:00: KHÁM PHÁ THẾ GIỚI
                Ám ảnh nơi hoang dã - Loài cá mập
21h45: TIỂU PHẨM HÀI
               
22h00: PHIM TRUYỆN
                Ngôi biệt thự màu tro lạnh - Tập 35
               
22h45: KÝ SỰ
            Xuôi dòng Đồng Nai- Tập 5
 
23h00: CA NHẠC
 
23h30: PHIM TÀI LIỆU
                Đường Trường Sơn- tuyến hậu cần huyền thoại - Tập 1: Những người mở đường Trường Sơn
 
LỊCH PHÁT SÓNG NGÀY 4/4/2016

0h00: PHIM TÀI LIỆU
                Khát vọng bất diệt - Tập 7: Huyền thoại và lịch sự
 
0h30: HÀNH TRÌNH CUỘC SỐNG
 
1h00: CA NHẠC
               
1h30: PHIM TÀI LIỆU
            Những chiến công thầm lặng - Tập 2
 
2h00:LUÔN CÓ CÁCH ĐỂ YÊU THƯƠNG
            Học cách để chia sẻ việc nhà
 
2h30: TIỂU PHẨM HÀI
           
3h00: PHIM HOẠT HÌNH
            Người đẹp ngủ trong rừng - Tập 22
 
3h30: KÝ SỰ
            Xuôi dòng Đồng Nai: Tập 6- Bài ca gieo chữ Đại ngàn
 
4h00: PHIM TÀI LIỆU
            Phá vây
 
4h30: PHIM TRUYỆN
            Ngôi biệt thự màu tro lạnh - Tập 35
 
5h30: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG H’MÔNG
 
6h00: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG DAO
 
6h30: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG THÁI
 
7h00: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG K'HO
 
7h30: PHIM TÀI LIỆU
                Đường Trường Sơn - tuyến hậu cần huyền thoại - Tập 2: Muôn nẻo đường Trường Sơn
 
8h00: BẠN NHÀ NÔNG
                Canh tác trên vùng đất dốc
 
8h30: CA NHẠC
           
9h00: TIỂU PHẨM HÀI
 
9h30: TÔI THÀNH CÔNG
            Nữ bí thư tâm huyết với hoạt động đoàn cơ sở
 
9:45: TRANG VĂN HÓA
 
10h00: TỌA ĐÀM
            Vì nền nông nghiệp bền vững
             
10h30: PHIM TRUYỆN
Khi yêu đừng hỏi tại sao - Tập 31
 
11h15: PHIM HOẠT HÌNH
            Thị trấn mộng mơ - Tập 7,8
 
11h45: THỜI SỰ
 
12h00: PHIM TRUYỆN
Lửa yêu thương - Tập 35,36
               
13h30: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG H’MÔNG
 
14h00: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG DAO
 
14h30: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG TÀY
 
15h00: CA NHẠC
 
15h30: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG THÁI
 
16h00: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG JRAI
 
16h30: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG BRU VÂN KIỀU
               
17h00: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG BANA
 
17h30: PHIM HOẠT HÌNH
                Người đẹp ngủ trong rừng - Tập 22
 
18h00: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG CHĂM
 
18h30: THỜI SỰ
 
18h50: BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
 
19h00: PHIM TRUYỆN
                Hai người cha - Tập 21, 22
 
20h30: CHUYÊN MỤC KIẾN THỨC VÀ CUỘC SỐNG
 
20h45: PHÓNG SỰ
Nơi cát trắng nẩy mầm
 
21:00: SẮC MÀU VĂN HÓA
               
21h30: PHIM TÀI LIỆU
                Giai điệu nhũ đá từ động thiên đường
 
22h00: PHIM TRUYỆN
                Ngôi biệt thự màu tro lạnh - Tập 36
               
22h45: KÝ SỰ
            Xuôi dòng Đồng Nai- Tập 6
 
23h00: CA NHẠC
 
23h30: PHIM TÀI LIỆU
                Đường Trường Sơn- tuyến hậu cần huyền thoại - Tập 2: : Muôn nẻo đường Trường Sơn
 
 
 
 


Tin liên quan
Lịch phát sóng kênh TTXVN ngày 23-3-2016
Cập nhật lúc: 09:35:26 - 29/03/2016
Lịch phát sóng kênh TTXVN ngày 21-3-2016
Cập nhật lúc: 09:35:26 - 29/03/2016
Lịch phát sóng kênh TTXVN ngày 14-3-2016
Cập nhật lúc: 09:35:26 - 29/03/2016
Video nổi bật
Logos
Logos
Lo go
logo
logo
lo go